Politika editoriala

Orientazioa eta esparrua

ASJUn euskaraz edo nazioarteko zientzia-elkarteetan ohiko diren hizkuntzetako batean idatziriko euskal linguistika eta filologiazko lan originalak argitaratzen dira, baita eremu ezberdin edo zabalago bati atxikiak izan arren, euskalaritzarako interesgarri izan daitezkeenak ere.

 

Atalen politika

Artikuluak

Hautatu gabe Bidalketa irekiak Hautatuta Indexatua Hautatuta Adituen ebaluazioa

Liburuen aipamenak

Hautatu gabe Bidalketa irekiak Hautatuta Indexatua Hautatu gabe Adituen ebaluazioa
 

Adituen ebaluazio-prozesua

ASJUk kidekoen ebaluazio sistema (peer review) erabiltzen du. Aldizkarira igorritako artikuluak kanpoko bi ebaluatzailek anonimoki aztertuko dituzte, haien iruzkinak kontuan izanik argitaratu ala ez erabakitzeko. Artikulua onartzekotan, egileei oztopo, akats edo aldabeharren zerrenda ere emango zaie.

 

Sarrera libreko politika

ASJU sarbide irekia duen aldizkaria da. Horrek esan nahi du eduki guztiak doan eskura daitezkeela, erabiltzaileari edo/eta haren erakundeari ezer ordaindu gabe. Erabiltzaileek aukera dute aldizkariko artikuluen testu osoak irakurri, jaitsi, kopiatu, banatu, inprimatu, bilatu edo estekatzeko, aldez aurretik argitaratzaileei edo egileei baimenik eskatu beharrik gabe. Honek guztiak bat egiten du BOAIren sarbide irekiaren definizioarekin.

 

Bibliografia-laburdura gomendatuen zerrenda

Hemen agertzen ez denerako, erabil bitez Orotariko Euskal Hiztegikoak.

 • AEF = Anuario de Eusko Folklore, Vitoria-Gasteiz, 1921-1936; Donostia-San Sebastián, 1956-
 • AION = Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, Napoli, 1979-
 • ASJU = Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”. International Journal of Basque Linguistics and Philology, Donostia-San Sebastián, 1954-1955, 1967-
 • Azk = Resurrección M. de Azkue, Diccionario vasco-español-francés, Bilbao, 1905-1906.
 • Azk Morf = Resurrección M. de Azkue, Morfología vasca (Gramática básica dialectal del euskera), Bilbao, 1923-1925.
 • BAP = Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, Donostia-San Sebastián, 1945-
 • BGS = Beitrage zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Münster, 1991-
 • BISS = Boletín de la Institución “Sancho el Sabio”, Vitoria-Gasteiz, 1957-81. Vide Sancho el Sabio.
 • BMB = Bulletin du Musée Básque, Baiona, 1924-43, 1964-
 • BRAE = Boletín de la Real Academia Española, Madrid, 1914-
 • BRAH = Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1877-
 • BSL = Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, Paris, 1884-
 • BLS = (Proceedings of the) Berkeley Linguistics Society, Berkeley (CA), 1975-
 • BSEHL = Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, Fuenlabrada (Madrid), 1998-
 • CAJ = Central Asiatic Journal, Wiesbaden, 1955-
 • Campión = Arturo Campión, Gramática de los cuatro dialectos literarios de la lengua éuskara, Iruñea-Pamplona, 1884.
 • CEEN = Cuadernos de Etnografía y Etnología de Navarra, Iruñea-Pamplona, 1969-
 • CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863-
 • CLAO = Cahiers de Linguistique - Asie Orientale, Paris, 1971-
 • CLS = (Proceedings of the) Chicago Linguistics Society, Chicago (IL), 1965-
 • Contr = Ibon Sarasola, “Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos”, ASJU 17 (1983), 69-212. [Luis Michelena & Ibon Sarasola, Textos arcaicos vascos. Contribución... (Anejos de ASJU 11), Donostia-San Sebastián, 1989].
 • DCECH = Juan Corominas & José Antonio Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid, 1980-1991.
 • DELL = Alfred Ernout & Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, 1932.
 • DGV = vide OEH.
 • Diachronica = Diachronica. International Journal for Historical Linguistics, Amsterdam & Philadelphia, 1984-
 • DRA = Manuel de la Sota, Pierre Lafitte, Lino de Akesolo et al., Diccionario Retana de Autoridades de la Lengua Vasca, Bilbao, 1976-1989.
 • Euskera = Euskera. Euskaltzaindiaren lan eta agiriak, Bilbao, 1920-1936, 1953-
 • EAA = Estudios de Arqueología alavesa, Vitoria-Gasteiz, 1966-
 • EFDA = Luis Michelena, Estudio sobre las fuentes del diccionario de Azkue, Bilbao, 1970.
 • EFOu = Études finno-ougriennes, Paris, 1964-
 • EH = Ibon Sarasola, Euskal hiztegia, Donostia-San Sebastián, 1996.
 • EHHE = Joseba A. Lakarra, Julen Manterola & Iñaki Segurola, Euskal hiztegi historiko-etimologikoa, Bilbao, 2019.
 • EI = Ana M. Echaide (arg.), Erizkizundi irukoitza, Bilbao, 1984.
 • EJ = Eusko Jakintza, Baiona, 1947-1957.
 • ELH = Enciclopedia Linguística Hispánica, Madrid, 1959-
 • FEW = Walther von Wartburg, Französisches Etymologisches Worterbuch, Bonn, 1928-
 • FHV = Luis Michelena, Fonética histórica vasca (Anejos de ASJU 4), Donostia-San Sebastián, 1961, 19772 [1985, 1990].
 • FLV = Fontes Linguae Vasconum. Studia et documenta, Iruñea-Pamplona, 1969-
 • FL = Folia Linguistica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae, Berlin & New York, 1967-
 • FLH = Folia Linguistica Historica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae, Berlin & New York, 1980-
 • GH = Gure Herria, Baiona, 1921-
 • HEL = Histoire, Epistémologie, Langage, Paris, 1979-
 • HL = Historiographia Linguistica: International Journal for the History of the Language Sciences, Amsterdam & Philadelphia, 1974-
 • HLEH = Ibon Sarasola, Hauta-lanerako euskal hiztegia, Donostia-San Sebastián, 1984-1995. Vide EH.
 • HLV = Luis Michelena, Historia de la literatura vasca, Madrid, 1960.
 • HLV = Luis Villasante, Historia de la literatura vasca, Bilbao, 1961, 19792.
 • HomUrq = Homenaje a don Julio de Urquijo e Ybarra, Donostia-San Sebastián, 1949-1951.
 • HSLV = Ibon Sarasola, Historia social de la literatura vasca, Madrid, 1976.
 • IEW = Julius Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern, 1951-1969.
 • IF = Indogermanische Forschungen, Berlin, 1892-
 • IJAL = International Journal of American Linguistics, Chicago (IL), 1917-
 • IL = Indian Linguistics. Journal of the Society of India, Pune (India), 1931-
 • IMU = Italia medioevale e umanistica, Padova, 1958-
 • Incipit = Incipit. Seminario de edición y crítica textual, Buenos Aires, 1981-
 • JALL = Journal of African Languages and Linguistics, Berlin & New York, 1979-
 • JEAL = Journal of East Asian Linguistics, Berlin, etc., 1992-
 • JWAL = Journal of West African Languages, Dallas (TX), 1964-
 • Lexicographica = Lexicographica. Internationales Jahrbuch für Lexikographie, Tübingen, 1985-
 • Lg = Language, Baltimore (MD), 1924-
 • Lh = Pierre Lhande, Dictionnaire basque-français, Paris, 1926.
 • LH = Luis Michelena, Lengua e historia, Madrid, 1985.
 • LI = Linguistic lnquiry, Cambridge (MA), 1971-
 • MDEV = Manuel Agud & Antonio Tovar, Materiales para un diccionario etimológico vasco (A-orloi) (Anejos de ASJU 13, 19, 24, 26, 30, 33, 37), Donostia-San Sebastián, 1989-1994.
 • Memoriae = Joseba A. Lakarra (ed.), Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum (Anejos de ASJU 14), Donostia-San Sebastián, 1991.
 • NLLT = Natural Language and Linguistic Theory, Dordrecht, 1983-
 • NTS = Norks Tidsskrift for Sprogvidenskap, Oslo, 1928-
 • OC = Luis Michelena, Obras completas, 15 vols. (Anejos de ASJU 54-68), Joseba A. Lakarra & Iñigo Ruiz Arzalluz (eds.), Donostia-San Sebastián & Vitoria-Gasteiz, 2011.
 • OEH = Luis Michelena, Diccionario General Vasco. Orotariko Euskal Hiztegia, Donostia-San Sebastián, 1987-2005. https://www.euskaltzaindia.eus/oeh.
 • OL = Oceanic Linguistics, Hawaii, 1962-
 • PT = Luis Michelena, Palabras y textos, Bilbao, 1987.
 • PV = Príncipe de Viana, Iruñea-Pamplona, 1940-
 • RDTP = Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Madrid, 1944-
 • REW = Wilhelm Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1911-1920.
 • RFE = Revista de Filología Española, Madrid, 1914-
 • RIEV = Revista Internacional de los Estudios Vascos, Paris & San Sebastián, 1907-1936, 1983-
 • RLPhC = Revue de linguistique et philologie comparée, Paris, 1867-1916.
 • RPh = Romance Philology, Berkeley (CA), 1947-
 • SAL = Studies in African Linguistics, Bloomington (IN) & Columbus (OH), 1970-
 • Sancho el Sabio = Sancho el Sabio: revista de cultura e investigación vasca = euskal kultura eta ikerketa aldizkaria, Vitoria-Gasteiz, 1991-
 • SHLV = Luis Michelena, Sobre historia de la lengua vasca, 2 vols. (Anejos de ASJU 10), Joseba A. Lakarra (ed.), Donostia-San Sebastián, 1988.
 • Symbolae = José Luis Melena (ed.), Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario Oblatae, Vitoria-Gasteiz, 1985.
 • Syntax = Syntax, A Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research, Oxford, etc., 1998-
 • TAV = Luis Michelena, Textos arcaicos vascos, Madrid, 1964 [Luis Michelena & Ibon Sarasola, Textos arcaicos vascos. Contribución... (Anejos de ASJU 11), Donostia-San Sebastián, 1989].
 • TPS = Transactions of the Philological Society, London, 1842-
 • UAJ = Ural-Altaische Jahrbücher, Wiesbaden, 1981-
 • Vinson = Julien Vinson, Essai d’une bibliographie de la langue basque, Paris, 1891-1898 [vide Vinson-Urquijo].
 • Vinson-Urquijo = Julien Vinson, Essai... con las anotaciones del ejemplar de Julio de Urquijo (Anejos de ASJU 9), Donostia-San Sebastián, 1984.
 • ZRPh = Zeitschrift für romanische Philologie, Halle, 1877-