https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/issue/feed Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" 2023-12-05T11:13:25+01:00 Joseba A. Lakarra joseba.lakarra@ehu.eus Open Journal Systems <p><em>Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"</em> (<em>ASJU</em>) aldizkaria <a title="Koldo Mitxelenak" href="https://eu.wikipedia.org/wiki/Koldo_Mitxelena" target="_blank" rel="noopener">Koldo Mitxelenak</a> eta <a href="https://eu.wikipedia.org/wiki/Manuel_Agud_Querol" target="_blank" rel="noopener">Manuel Agudek</a> <strong>1954an sortutako</strong> Euskal Linguistika eta Filologiako nazioarteko aldizkaria da, "Julio Urkixo" Euskal Filologi Mintegi-Institutuak (JUMI) argitaratua, eta iker-eremu horietatik edo horietarako interesgarri izan daitezkeenetatik goi mailako artikulu, ohar eta liburu-iruzkinak argitaratzen ditu. Aldizkaria<strong> 2011n argitaratu zen online</strong> lehen aldiz.<br /><strong>Urtero bi zenbaki</strong> ateratzen dira. <em>ASJUk</em> badu, orobat, <a title="ASJUren Gehigarriak" href="https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?arbol=05&amp;IdTopics=050410" target="_blank" rel="noopener"><em>ASJUren Gehigarriak</em></a> izeneko liburu-bilduma bat, non artikulu formatuaz gorako lanak argitaratzen diren, epe jakinik gabe.<br />Joseba A. Lakarra eta Ibon Sarasolaren zuzendaritzapean argitaratzen da.<br />ISSN: 0582-6152 | e-ISSN: 2444-2992</p> https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/25220 Louis-Lucien Bonaparte eta Clémence Richard, frai Jose Antonio Uriartek 1859an gipuzkeratutako Genesiaren zuzentzaileak 2023-12-05T11:13:25+01:00 Javier Etxagibel jetxagibel@outlook.es <p>1859. urtean Louis-Lucien Bonaparte printzeak Jose Antonio Uriartek gipuzkerara itzulitako Bibliaren lehen hiru liburuak argitaratu zituen. Uriartek berak hala adierazita ezagun da Bonaparte eta Jose Antonio Azpiazuz gain Clémence Richard Printzearen bikotekidea ere Uriarteren testuak orrazten aritu zela, nahiz haren lana aitortzarik gabe geratu zen. Uriarteren eskuizkribuetan aztertzaileek egindako hainbat eta hainbat zuzenketa dira eta ikerlan honetan haien nondik norakoak agerian jartzen saiatu gara. Horretarako, Genesiaren lehen hamar kapituluen itzulpena arakatu dugu. Zuzenketak bi taldetan banatzen dira: a) behin betikoak: kolore gorrikoak, salbuespenik gabe Printzearen edizioan euren hartan transkribatuak; gehienak Bonaparteri egotz dakizkioke; b) behin-behinekoak: kolore urdinekoak, Bonapartek ez beste esku batek idatziak, batzuk behin betiko bihurtuak, baina beste asko baztertuak. Ikerlan zabalago baten lehen atal honetan behin-behineko zuzenketak aztertu ditugu bi ondorio nagusi aterata: i) guztiak ia ziurtasun osoz Clémence Richardek idatziak dira; ii) behin betiko bihurtu zirenek Lardizabalen irizpide edota idazlanekin zerikusia dute; ostera, baztertuak geratu zirenen artean gehienak Beterriko eskualdeko hizkerari legozkiokeen arren, agian Bonaparterentzat dialektalegiak izateagatik geratu ziren ediziotik kanpo.</p> 2024-04-17T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Javier Etxagibel https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/25181 Jüsef Egiategi (1782). Aberastarzün güzién giltz bakhoitza. Egan 75(1-2), 2022, 371 or. Manuel Padilla-Moyanoren edizio kritikoa. Sarrera: Koro Segurola. 2023-10-18T17:01:28+02:00 Iñaki Camino inyaki.camino@ehu.eus 2023-10-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/25163 Corpusaren egoera hobetzen: Xurioren "Imitacionea"ren aleak XVIII. mendean 2023-10-27T16:32:10+02:00 Leyre Irure Sierra leyreirure@gmail.com <p>Mixel Xurio Donibane Lohizuneko erretore zenak <em>Jesu-Christoren Imitacionea</em> (1720) euskarara itzuli zuen. Liburua autorea hil eta bi urtetara argitara eman zen, Bordelen, eta ondoren hainbat edizio izan zituen XVIII. eta XIX. mendeetan zehar. XVII. mendearen hasieratik Lapurdiko zenbait eremutan, kostaldean batik bat, euskarazko literatura erlijiosoak artean ez bezalako loraldi bat izan zuen. Mendearen erdialdetik aurrera, ordea, ekoizpenak murriztu eta euskara maila apalago batean idazten hasi ziren. XVIII. mendearen lehenengo hamarkadetan Xurio salbuespena izan zen, lapurtera klasikoaren epigonoa.</p> <p>Xurioren garrantziagatik ere, orain artean ez da oro har aztertua izan, eta zor zaion edizio kritikoa ere faltan du. Beraren liburuaren azterketan aurrera egiteko helburuarekin, abiapuntu gisa XVIII. mendeko edizioak baliatu ditugu. Lanaren muina edizio hauen arteko filiazio harremana aztertzea da (<em>recensio</em>), filologiaren metodologia eta testu kritika baliatuz.</p> <p>Lekukotasunen filiazioa zehazteko, lehenik, liburutegi jakin batzuetan eskuragarri dauden ale digitalizatuak (guztira 14) bildu eta sailkatu ditugu (<em>fontes criticae</em>), Vinsonen (1891-1898) lanaren laguntzaz. Bigarrenik, ale bakoitzaren deskribapen formala egin dugu: azalak eta liburuaren atalak alderatu ditugu, eta azalik gabeko aleak zein ediziori dagozkion ere erabaki ahal izan dugu (<em>collatio codicum</em>). Atal honek informazio franko eman digu edizioen arteko filiazio harremanaren inguruan. Izan ere, edizioz edizio pasarte berriak txertatu izana lagungarri izan zaigu bakoitzaren oinarrian zein edizio erabili zen erabakitzeko. Hirugarrenik, edizio bakoitzetik hasierako eta bukaerako lagin bat hartu eta konparatu ditugu (<em>examinatio</em> eta <em>selectio</em>). Laginak txikiak izan arren, emaitzak oparoak dira, eta aurretik erantzun gabe genituen zalantzak argitzeko balio izan digute. Hasierako grabatuei, edukiaren atal banaketari eta konparaketan topatutako akats bateratzaileei eta aldaera berriei esker, edizioen arteko filiazio harreman proposamena egitea lortu dugu (<em>constitutio stemmatis codicum</em>).</p> 2024-01-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Leyre Irure Sierra https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/25139 Andre Hona la (no) xorguina y sus convecinas / Andre Hona the (not) xorguina and their neighbors 2023-09-26T15:13:54+02:00 Jon Andoni Fernández de Larrea Rojas jonandoni.fernandezdelarrea@ehu.eus <p>Two documents preserved in the Archivo General de Navarra contain the first documented mentions of the word <em>sorgina</em> in an exempt form. These texts also offer us some onomastic particuliarities.</p> 2024-01-15T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Jon Andoni Fernández de Larrea Rojas https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/25115 Euskal fonetika akustikoaren 100 urte 2023-10-02T17:35:53+02:00 Dorota Krajewska dorota.krajewska@ehu.eus <p>Lan honetan euskal fonetika akustikoan (alderdi segmentalera mugatuta) orain arte egin diren lanen datu-base bat osatu da, ahalik eta lan gehien biltzeko helburuarekin. Azterketa zenbait aldagairen arabera egin da: argitalpen-urtea, gai orokorra (igurzkariak, herskariak, bokalak, etab.), aztertutako hizkera, hiztunen eta grabazioan erabilitako materialen ezaugarriak, hiztun- eta datu-kopurua, eta analisi-mota (analisi estatistikoa egin den). Guztira 97 lan bildu dira: zaharrenak 1923koak dira eta berrienak 2023koak. Lanak, beraz, azken 100 urteetan arloan egindakoari argazki orokorra ateratzen dio, orain arte egindakoak eta egiteke daudenak hobeto ikusteko.</p> 2024-01-03T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Dorota Krajewska