Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU <p><em>Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"</em> (<em>ASJU</em>) aldizkaria <a title="Koldo Mitxelenak" href="https://eu.wikipedia.org/wiki/Koldo_Mitxelena" target="_blank" rel="noopener">Koldo Mitxelenak</a> eta Manuel Agudek <strong>1954an sortutako</strong> Euskal Linguistika eta Filologiako nazioarteko aldizkaria da, "Julio Urkixo" Euskal Filologi Mintegi-Institutuak (JUMI) argitaratua, eta iker-eremu horietatik edo horietarako interesgarri izan daitezkeenetatik goi mailako artikulu, ohar eta liburu-iruzkinak argitaratzen ditu. Aldizkaria<strong> 2011n argitaratu zen online</strong> lehen aldiz.<br /><strong>Urtero bi zenbaki</strong> ateratzen dira. <em>ASJUk</em> badu, orobat, <a title="ASJUren Gehigarriak" href="http://eu.wikipedia.org/wiki/Koldo_Mitxelena" target="_blank" rel="noopener"><em>ASJUren Gehigarriak</em></a> izeneko liburu-bilduma bat, non artikulu formatuaz gorako lanak argitaratzen diren, epe jakinik gabe.<br />Joseba A. Lakarra eta Ibon Sarasolaren zuzendaritzapean argitaratzen da.<br />ISSN: 0582-6152 | e-ISSN: 2444-2992</p> UPV/EHU Press Service eu-ES Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" 0582-6152 <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank" rel="license noopener"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licencia Creative Commons" /></a></p> <p>Lan hau <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 4.0 Nazioartekoa lizentzia</a> baten mende dago.</p> Historical implications of the Western Basque Tonal Accent [1975] https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23472 William H. Jacobsen, Jr. José Ignacio Hualde Copyright (c) 2022 William H. Jacobsen, Jr.; José Ignacio Hualde https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-27 2022-05-27 54 1-2 283 303 10.1387/asju.23472 William H. Jacobsen’s contribution to Basque accentuation and historical morphology https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23471 José Ignacio Hualde Copyright (c) 2022 José Ignacio Hualde https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-27 2022-05-27 54 1-2 279 282 10.1387/asju.23471 Oyarzun, Oyarzo y Oyarzún / Oyarzun, Oyarzo and Oyarzún https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23421 <p>The objective of this work is to expose the etymological versions of the toponym (and later surname) Oyarzun, individualizing each of the variants of this toponymic surname found in several documents in the historical area of Chiloé (Chile), a place where there is current descent of a Basque emigrant from the valley of the same name. The discovery and analysis of graphic variants with the presence of an accent mark on the penultimate or last syllable, which certifies that the first pronunciation (according to Basque usage) still existed in the second half of the 19th century, and the second (which is the usual name today in Chile) is already documented at the end of the 18th century.</p> Pablo Antonio Pérez Copyright (c) 2021 Pablo Antonio Pérez https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-05-20 2022-05-20 54 1-2 10.1387/asju.23421 Notas sobre toponimia de origen romano en Álava, complementarias a la obra "Álava / Araba. Los nombres de nuestros pueblos" (2015) de P. Salaberri / Quotes about toponymy of Roman’s origin in Álava, complementaries to the work "Álava / Araba. Los nombres https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23417 <p>In this work we present our interpretation and explanation about the names of the localities of Álava which come from the legacy of the Roman colonisation in the territory, included the County of Treviño. Those names spread throughout all the space of Álava in harmony with the names of Basque origin. This way, they form an historical reality that goes back 2000 years ago.</p> <p>In the toponymy of Álava we can feel the Celtic trace, probably the oldest in this area, prior to Romans and Vascones, according to the ancient literary testimonies. We include in the article their place’s names which survived and we incorporate likewise a few Gallo-Roman toponyms, introduced in Álava, in a close moment to the fall of the Roman Empire, by people coming from Aquitania.</p> Valeriano Yarza Urquiola Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-09 2022-02-09 54 1-2 53 122 10.1387/asju.23417 Mikoletaren 1653ko elkarrizketa itzulien espainolezko jatorrizkoez, eta haien (in)dependentzia mailaz jatorrizko hizkuntzaren aldean https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23411 <p>Behin finkatuta ezagutzen dugun Mikoletaren eskuizkribua Sainthill jaunaren eskukoa dela (Hidalgo argitaratzeko a; Ibarra &amp; Hidalgo 2020), artikuluan erakutsitako ikerketa lanaren helburu izan da ahalik eta zehatzen finkatzea Mikoletak itzulitako elkarrizketen jatorrizko testua, ondoren xehe hausnartu ahal izateko hauen itzulpen hizkeraren fidagarritasunaz eta balioaz garaiko eta inguruko hizkeraren lekuko gisa (Hidalgo argitaratzeko b). Horretarako, lehenik, elkarrekin konparatuz Mikoletarenetiko espainolezko eskuizkribua honen aukerako iturriekin, zehaztuz hauekiko aldeak, eta bereziki azpimarratuz aldeok bide duten eragina euskarazko itzulpenean. Bigarrenik, elkarrekin parekatuz euskarazko testuaren eta balizko espainolezko jatorrizkoaren hainbat parekotasun eta alde nabarmen, ideia argiagoa egiteko Mikoletak erabilitako itzulpen eredu eta prozedurez, eta hala, xede hizkuntzako emaitzaren fideltasun, mendekotasun, malgutasun, askatasun mailaz, sorburu hizkuntzako testuen aldean.</p> Bittor Hidalgo Eizagirre Copyright (c) 2021 Bittor Hidalgo Eizagirre https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-07 2022-02-07 54 1-2 123 176 10.1387/asju.23411