Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU <p><em>Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"</em> (<em>ASJU</em>) aldizkaria <a title="Koldo Mitxelenak" href="https://eu.wikipedia.org/wiki/Koldo_Mitxelena" target="_blank" rel="noopener">Koldo Mitxelenak</a> eta Manuel Agudek <strong>1954an sortutako</strong> Euskal Linguistika eta Filologiako nazioarteko aldizkaria da, "Julio Urkixo" Euskal Filologi Mintegi-Institutuak (JUMI) argitaratua, eta iker-eremu horietatik edo horietarako interesgarri izan daitezkeenetatik goi mailako artikulu, ohar eta liburu-iruzkinak argitaratzen ditu. Aldizkaria<strong> 2011n argitaratu zen online</strong> lehen aldiz.<br /><strong>Urtero bi zenbaki</strong> ateratzen dira. <em>ASJUk</em> badu, orobat, <a title="ASJUren Gehigarriak" href="http://eu.wikipedia.org/wiki/Koldo_Mitxelena" target="_blank" rel="noopener"><em>ASJUren Gehigarriak</em></a> izeneko liburu-bilduma bat, non artikulu formatuaz gorako lanak argitaratzen diren, epe jakinik gabe.<br />Joseba A. Lakarra eta Ibon Sarasolaren zuzendaritzapean argitaratzen da.<br />ISSN: 0582-6152 | e-ISSN: 2444-2992</p> eu-ES <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank" rel="license noopener"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licencia Creative Commons" /></a></p> <p>Lan hau <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 4.0 Nazioartekoa lizentzia</a> baten mende dago.</p> joseba.lakarra@ehu.eus (Joseba A. Lakarra) asju@ehu.eus (Ricardo Gómez López) Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.3 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/24136 <p>Un des bouleversements les plus importants qu'ait connu le basque historique est celui de son système verbal. En effet, des premiers longs textes (15ème et 16ème siècles) jusqu'à nos jours, il a fait l'objet de nombreuses modifications au niveau des temps, aspect, mode et valence. Cependant, malgré les exposés de Lafon (1943), Zulaika (1999) et Aldai (2002), notre connaissance des différentes synchronies du système verbal, mais aussi de son évolution diachronique demeure imparfaite.<br>Le propos de ce livre, qui est une version remodelée de notre thèse doctorale, est de pallier cette insuffisance. Plus précisément, il a pour objectifs de décrire la structure et le fonctionnement du système verbal des basques archaïque et ancien, d'une part, et d'autre part, de retracer son évolution diachronique entre ces deux périodes.</p> Céline Mounole Hiriart-Urruty Copyright (c) 2014 Céline Mounole Hiriart-Urruty https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/24136 Sun, 22 Jun 2014 00:00:00 +0200 Zildozko Perutxeneko euskal predikuak (XIX. m.): aurkezpena eta ikerketaren lehen emaitzak https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23959 <p>Lan honetan Zildozko (Ezkabarte, Nafarroa) Perutxena etxetik ateratako XIX. mendeko euskal sermoi-sorta bat aurkeztu dut, eta etorkizunean hura ikertzeko gidalerroak eman. Deskribatu ondoren, sakabanaturik egon den corpusa bat eta bakarra dela erakutsi dut. Gainera, egileak zein izan daitezkeen iradoki, eta berorien datu biografikoak eman ditut, predikuak non eta noiz erabili zituzten argituz. Gero, tetsuak idazteko egileek erabili zituzten iturri bibliografiko batzuk identifikatu ditut. Ondotik, darabilten hizkera eta corpus barneko hizkuntza-bariazioa ikertzearen garrantziaz aritu naiz. Azkenik, bilduma hau gaineratuta, garai hartako Nafarroako erdialdeko euskarazko sermoigintza oparoa genero beregaina dela aldarrikatu dut.</p> Ekaitz Santazilia Copyright (c) 2021 Ekaitz Santazilia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23959 Fri, 11 Nov 2022 00:00:00 +0100 El vocabulario Pomier. Edición y estudio de un diccionario manuscrito anónimo euskera-español https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23886 Ricardo Gómez-López, Josu M. Zulaika Hernández Copyright (c) 2022 Ricardo Gómez-López https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23886 Wed, 07 Sep 2022 00:00:00 +0200 Filologiatik dialektologiara Nafarroako euskarazko testu zaharretan barrena (1416-1750) https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23885 <p>-</p> Urtzi Reguero Ugarte Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23885 Wed, 07 Sep 2022 00:00:00 +0200 On the origins of words and names https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23622 Luis Michelena; José Ignacio Hualde Copyright (c) 2022 Luis Michelena; José Ignacio Hualde https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23622 Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200