Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU <p><em>Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"</em> (<em>ASJU</em>) aldizkaria <a title="Koldo Mitxelenak" href="https://eu.wikipedia.org/wiki/Koldo_Mitxelena" target="_blank" rel="noopener">Koldo Mitxelenak</a> eta Manuel Agudek <strong>1954an sortutako</strong> Euskal Linguistika eta Filologiako nazioarteko aldizkaria da, "Julio Urkixo" Euskal Filologi Mintegi-Institutuak (JUMI) argitaratua, eta iker-eremu horietatik edo horietarako interesgarri izan daitezkeenetatik goi mailako artikulu, ohar eta liburu-iruzkinak argitaratzen ditu. Aldizkaria<strong> 2011n argitaratu zen online</strong> lehen aldiz.<br /><strong>Urtero bi zenbaki</strong> ateratzen dira. <em>ASJUk</em> badu, orobat, <a title="ASJUren Gehigarriak" href="http://eu.wikipedia.org/wiki/Koldo_Mitxelena" target="_blank" rel="noopener"><em>ASJUren Gehigarriak</em></a> izeneko liburu-bilduma bat, non artikulu formatuaz gorako lanak argitaratzen diren, epe jakinik gabe.<br />Joseba A. Lakarra eta Ibon Sarasolaren zuzendaritzapean argitaratzen da.<br />ISSN: 0582-6152 | e-ISSN: 2444-2992</p> eu-ES <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank" rel="license noopener"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licencia Creative Commons" /></a></p> <p>Lan hau <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 4.0 Nazioartekoa lizentzia</a> baten mende dago.</p> joseba.lakarra@ehu.eus (Joseba A. Lakarra) asju@ehu.eus (Ricardo Gómez López) Mon, 13 Sep 2021 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.3 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Beste aditz laguntzaile ditrantsitibo bat Gipuzkoa mendebaldean: -ag- erroko formen jatorria eta garapena https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23057 <p>Artikulu honetan Gipuzkoa mendebaldeko hizkeretan baizik ageri ez den aditz laguntzaile batez arituko naiz (adib. Otxoa Arinen <em>diago</em> ‘dio’), bi helburu nagusirekin: batetik, lehen aldiz forma dokumentatu guztiak sailkatzea (orain arte identifikatu ez diren zenbait barne), eta bestalde, adizki horien eta orobat gutxi aztertu diren Lazarragaren <em>jago</em> ‘dio’ erakoen arteko harremana argitzea, guztien sorreraren eta garapenaren gaineko proposamen bat eginez. Hala, testuen azterketa filologikoa eta barne-berreraiketa baliatuz ondoriozta daiteke ezen Araba ipar-ekialdeko eta Debarroaren inguruko euskaran *<em>edun</em>-en forma ditrantsitibo bereziak garatu zirela, zeinek bilakaera fonologiko baten ondorioz <em>-ag-</em> erroa erakusten duten, eta betiere 3. pertsonako datibo-komunztadura.</p> Borja Ariztimuño Lopez Copyright (c) 2021 Borja Ariztimuño Lopez https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23057 Mon, 13 Sep 2021 00:00:00 +0200 Aurkezpen gisa https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23028 Joseba A. Lakarra Copyright (c) 2021 Gidor Bilbao, Joseba A. Lakarra, Julen Manterola https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23028 Mon, 13 Sep 2021 00:00:00 +0200 Ezaugarrien kronologiaren garrantzia: -ki-dun indikatiboko NOR-NORI saileko adizkien historia pixka bat https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23022 <p>Artikulu honetan Nafarroa Garaiko hizkera batzuetan agertzen diren <em>dakit </em>‘zait’, <em>zekion</em> ‘zitzaion’ gisako indikatiboko nor-nori saileko adizkiak aztertzen dira ikuspuntu diakroniko eta kronologiko batetik. Mendez mende, adizki horien agerraldiak eta lekukotasunak aztertzen dira, xvi. mendeko testu zaharrenetatik abiatu eta xx. mende bitarteko testigantzetara bitartean. Orain arte ezer gutxi ikertu da gaiaz eta, oro har, aoristoarekin lotutako arkaismotzat hartu izan da. Halere, saio honetan hipotesi horren puntu ahulak aurkezten dira; besteak beste, orainaldian ere agertzea edo nor 3. pertsona denean bakarrik erabiltzea. Horren ordez, beraz, bestelako proposamen bat aurkeztu eta Nafarroako erdiguneko hizkera batzuek egindako berrikuntza bat dela defendatzen da. Bidenabar, ezaugarri dialektalen azterketa xeheek dialektologia diakronikoan egin dezaketen ekarpena ere aldarrikatu nahi da.</p> Urtzi Reguero Ugarte Copyright (c) 2021 Urtzi Reguero Ugarte https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23022 Mon, 09 Aug 2021 00:00:00 +0200 On the comparative method, internal reconstruction, and other analytical tools for the reconstruction of the evolution of the Basque language: An assessment https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23021 <p>This paper is an attempt to present the state of the art in Basque historical phonology. The accomplishments and limitations of different methodologies are evaluated. These methodologies include the application of the comparative method to Basque dialects, the analysis of old borrowings in Michelena’s work, internal reconstruction, and Lakarra’s canonical root hypothesis. I also discuss the possibilities afforded by internal reconstruction and root theory for discovering genetic relationships between Basque and other languages, focusing on recent proposals.</p> José Ignacio Hualde Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/23021 Mon, 09 Aug 2021 00:00:00 +0200 Towards a History of Basque Anthroponymy https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/22867 <p>In this paper, a short history of Basque anthroponymy is made, starting from Antiquity and going through the Roman period, the Middle Ages, the Modern Age and the Contemporary Age. For each of these periods, the stock of the most frequent person names is presented, by synthesizing a variety of works by other authors, who in turn depend on the kind of sources that we have for each period. As in other parts of Europe, an autochthonous repertoire of anthroponyms dominates until the 11<sup>th</sup> century, either of Aquitanian/Basque etymology or borrowed (mainly from Romance), but deep-rooted in the Basque-speaking areas and particularly in the Kingdom of Pamplona.</p> <p>From the 11<sup>th</sup> century, the centralizing reforms undertaken by the Catholic Church brought about a gradual substitution of those ancient person names by some others taken from saints, evangelists, characters of the New Testament, a tendency brought to the extreme by the previsions fostered by the Council of Trent. However, as any other European language, Basque developed vernacular versions of these names, as well as an ample array of hypocoristic variants, in which the autochtonous processes of the language such as suffixation, palatalization, etc., are profusely employed.</p> <p>As against some previous accounts of Basque anthroponymy, which have focused exclusively on the analysis of separate anthroponymic units (basically idionyms and patronyms), this paper aims at a global description of the anthroponymic system, considering also social aspects like the development of naming structures as a whole (e.g. idionym + patronym + toponym), and the motivation for giving children particular names (according to relatives, ancestors, patron saints, calendars…).</p> Mikel Martínez Areta Copyright (c) 2021 Mikel Martínez Areta https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ojs.ehu.eus/index.php/ASJU/article/view/22867 Mon, 13 Sep 2021 00:00:00 +0200