Egilearen xehetasunak

Padilla Moyano, Manuel, IKER UMR 5478 – CNRS, Frantzia

  • bol: 52, zk: 1/2 (2018) - Artikuluak
    Geroaldiko partizipio prospektiboaren polimorfismoa eta "-n"-dun aditz klasea / The polimorfism of the participle prospective of future and the clase of "-n" verb
    Laburpena  PDF