Laneko arrisku psikosozialen eta sintomatologia klinikoaren arteko harremana: Prodegel kasua

Aitor Larzabal Fernandez, Kerly Daniela Villagómez Arguello

Laburpena


Ikerketaren helburua Tungurahuako (Ekuador) enpresa batean laneko arrisku psikosozialen eta sintomatologia klinikoaren arteko harremana aztertzea izan da. Helburua lortzeko, sintomatologia klinikoa neurtzen duen SCL-90-R eta arrisku psikosozialak neurtzen dituen FPsiko 3.0 erabili dira Prodegel S.A. enpresako 125 lankideekin. Lortutako emaitzak aztertuz, esan daiteke arriskuak eta sintomatologia ageri direla laginean, biak neurri txikian agertzen badira ere. Bien arteko erlazioa ere ageri da. Alde batetik, lan-kargak, lan-denborak eta betebehar psikologikoek erlazioa dute somatizazioarekin eta antsietatearekin. Beste alde batetik, parte-hartzeak eta gainbegiratzeak erlazioa dute antsietate fobiko, bortizkeria eta ideazio paranoidearekin. Esan daiteke, beraz, aztertutako laginean lanaren ezaugarriekin erlazionaturiko arriskuek lotura dutela norbanakoarekin zerikusia duen sintomatologiarekin eta, aldiz, lan-harremanekin erlazionatutako arriskuek lotura dutela pertsona arteko harremanen arloko sintomatologiarekin.


Gako-hitzak


Arrisku psikosozialak; sintomatologia klinikoa; SCL-90-R; FPsiko 3.0.

Testu osoa:

PDF


ISSN: 1577-9424


ZUZENDARIA: Kepa Korta

IDAZKARI TEKNIKOA: Joana Garmendia

ERREDAKZIO BATZORDEA: Eneka Albizu, Ekain Garmendia, Lorena Gil de Montes, Mikel Haranburu, Pello Huizi, Xabier Insausti, Gerd Jendraschek, Jesus M. Larrazabal (zuzendari ohia), Guadalupe Lopetegi, Larraitz Zubeldia

AHOLKU BATZORDEA: Joseba Agirreazkuenaga, Mixel Aurnague, Andoni Barreña, Arantza Diaz de Ilarraza, Urtzi Etxeberria, Mari Jose Ezeizabarrena, Beatriz Fernandez, Cristina Lasa, Txomin Peillen, Elixabete Perez Gaztelu, Sagrario Yarnoz, Koldo Zuazo