Volver a los detalles del artículo CASTELLÀ I PUJOLS, Maria Betlem (coord.): Poders a l'ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX), Parlament de Catalunya 36, Colección Studies Series 94, Barcelona, 2015, pp. 372. Descargar Descargar PDF