ASJUren Gehigarriak 48: "Aitorkizunen" historia eta testua: Orixeren eskuizkributik Lekuonaren ediziora, 2003