Egilearen xehetasunak

Fernández-Navarro, Leticia

  • zk: 36 (2019): EKAIA 36 - Ale Arrunta
    Monokristal-monokristal eraldaketak polioxometalatoetan oinarritutako sistemetan: termikoki aktibatutako zenbait adibide
    Laburpena  PDF