Egilearen xehetasunak

Torrecilla, Maria, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

  • zk: 27 (2014): EKAIA 27 - Ale Arrunta
    Sistema serotonergikoaren eta gongoil basalen arteko elkarrekintza: Inplikazio funtzionala eta perspektiba terapeutikoa Parkinsonen gaixotasunean
    Laburpena  PDF