Adierazgarritasun zantzuak euskal gazteen txatetan ;)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2016-02-17
Elixabete Perez Gaztelu Esther Zulaika Ijurko

Laburpena

Txat moduko elkarrizketa mintzidatziak (Perez Gaztelu & Zulaika 2014b) komunikazio esparru aukerakoak dira (euskal) gazte-nerabeen komunika- tzeko moduak aztertzeko. 

Lan honetan txatetako mezuetako alderdi bat aztertuko dugu; adierazga- rritasuna. Erakutsiko dugu euskal gazteak bere kodea eratzen ari direla Inter- neteko barrutian euskaraz komunikatuta. Era berean, jasoko ditugu aldaera funtzional honen (euskal hiztun gazteok beste aldaera funtzional batzuekin batean menderatzen duten aldaera honen) osagaietako batzuk: adierazgarri- tasuna kanporatzeko hizkuntzazko baliabideak eta txatetako komunikazioan ia-ia ezinbestekoak diren baliabide grafikoak. 

Nola aipatu

Perez Gaztelu, E., & Zulaika Ijurko, E. (2016). Adierazgarritasun zantzuak euskal gazteen txatetan ;). Gogoa, 14. https://doi.org/10.1387/gogoa.15632
Abstract 254 | PDF Downloads 625

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak