Adierazgarritasun zantzuak euskal gazteen txatetan ;)

Elixabete Perez Gaztelu, Esther Zulaika Ijurko

Laburpena


Txat moduko elkarrizketa mintzidatziak (Perez Gaztelu & Zulaika 2014b) komunikazio esparru aukerakoak dira (euskal) gazte-nerabeen komunika- tzeko moduak aztertzeko. 

Lan honetan txatetako mezuetako alderdi bat aztertuko dugu; adierazga- rritasuna. Erakutsiko dugu euskal gazteak bere kodea eratzen ari direla Inter- neteko barrutian euskaraz komunikatuta. Era berean, jasoko ditugu aldaera funtzional honen (euskal hiztun gazteok beste aldaera funtzional batzuekin batean menderatzen duten aldaera honen) osagaietako batzuk: adierazgarri- tasuna kanporatzeko hizkuntzazko baliabideak eta txatetako komunikazioan ia-ia ezinbestekoak diren baliabide grafikoak. 


Testu osoa:

PDF


ISSN: 1577-9424


ZUZENDARIA: Kepa Korta

IDAZKARI TEKNIKOA: Joana Garmendia

ERREDAKZIO BATZORDEA: Eneka Albizu, Ekain Garmendia, Lorena Gil de Montes, Mikel Haranburu, Pello Huizi, Xabier Insausti, Gerd Jendraschek, Jesus M. Larrazabal (zuzendari ohia), Guadalupe Lopetegi, Larraitz Zubeldia

AHOLKU BATZORDEA: Joseba Agirreazkuenaga, Mixel Aurnague, Andoni Barreña, Arantza Diaz de Ilarraza, Urtzi Etxeberria, Mari Jose Ezeizabarrena, Beatriz Fernandez, Cristina Lasa, Txomin Peillen, Elixabete Perez Gaztelu, Sagrario Yarnoz, Koldo Zuazo