Emozioak musika absolutuan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2023-06-05
Ana Agirrebaltzategi

Laburpena

Emozioek musika absolutuan duten lekua argitzeko bi azalpen nagusi daude. Lehena konpositoreak sorkuntza unean bizitako egoera emotiboarekin edo musika adierazkorrak entzulearengan pizten dituen erreakzio emotiboekin lotzen da. Bigarrenak, formalismoak, emozioak musikaren propietate direla ukatzen du. Nire ustez, musikaren ikuspegi formalista bateragarria da emozioak musikaren propietate estetiko izatearekin. Suposatuz emozioak musikan entzun egiten direla sentitu baino lehen, musikaren adierazkortasuna musikan bertan dagoenarekin azaldu beharko litzateke, kanpora jo gabe. Argudiatzen dut entzuleak musikan emozioak entzuten dituela, musikak baduelako bizitza arrunteko emozioen adierazpenak irudikatzeko gaitasuna; baita emozioak sentitzen diren modua gorpuztekoa ere. Ezaugarri espresiboak musikaren elementu formalen menpeko diren bigarren mailako propietate estetiko gisa hartzen ditut. Musika absolutuaren jatorriari buruzko sarrera labur baten ondoren, musikaren adierazkortasunaren dilema aurkezten dut, eta formalismoarekin uztartzeko modukoa den musika eta emozioen ikusmolde bat garatzen dut.

Nola aipatu

Agirrebaltzategi, A. (2023). Emozioak musika absolutuan. Gogoa, 23. https://doi.org/10.1387/gogoa.24610 (Original work published 2023(e)ko martxoakaren 6a)
Abstract 186 | pdf Downloads 80

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

ezaugarri estetikoak, emozioak, adierazkortasuna, formalismoa, musika absolutua

References
Agirrebaltzategi, Ana. 2017. Emotions as Aesthetic Properties of Absolut Muic. Doktore-tesia, UPV/EHU.
Ben-Ze’ev, Aaron. 2000. The Subtlety of Emotions. Cambridge: MIT Press.
Budd, Malcolm. 1985. Music and the Emotions: The Philosophical Theories. Londres: Routledge.
Capwell, Charles. 1986. “South Asia”. In D. M. Randel (arg.), The New Harvard Dictionary of Music. Cambridge, MA: Belknap Press, 779. doi: 10.1017/S0140525X08005293
Collingwood, Robin G. 1938. The Principles of Art. Oxford: Clarendon Press.
Cooke, Deryck. 1959. The Language of Music. Oxford: Oxford University Press.
Darwin, Charles. 1889. Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Atondu eta osaturiko 2. argitalpena. New York: Appleton and Co.
Davies, Stephen. 1994. Musical Meaning and Expression. London: Cornell University Press.
Dewey, John. 1934. Art as Experience. New York: Putnam’s Sons.
Ekman, Paul. 1992. “An argument for basic emotions”. Cognition and Emotion 6 (3-4): 169-200. doi: 10.1080/02699939208411068
Elhuyar. 2011. Musika hiztegia. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen zerbitzua.
Damasio, Antonio. 1994. Descartes’ Error. New York: Grosset-Putnam.
Fubini, Enrico. 1990. La Estética Musical desde la Antigüedad hasta el Siglo XX. Madril: Alianza Editorial.
Hanslick, Eduard. 1891. On the Musically Beautiful: A Contribution towards the Revision of the Aesthetics of Music. G. Payzanten itzulpena. Indianapolis: Hackett Publishing, 1986.
Huizi, Pello. 2018. “Emozio positiboak: alde argiak eta alde ilunak”. Gogoa 18: 131-154.
Izard, Carrol Ellis. 1977. The Emotions. New York, NY: Plenum Press.
Juslin, Peter. 2013. “What does music express? Basic emotions and beyond”. Frontiers in Psychology 4: 596. doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00596
Kant, Immanuel. 1790. Critique of Judgement. J. C. Meredithen itzulpena. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Kivy, Peter. 1989. Sound Sentiment: An Essay on the Musical Emotions. The Corded Shellen testua duela. Philadelphia, PA: Temple University Press.
Kivy, Peter. 1990. Music Alone: Philosophical Reflections on the Purely Musical Experience. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Kivy, Peter. 2001. “Sibley’s Last Paper”. In E. Brady eta J. Levinson, Aesthetic Concepts: Essays after Sibley. Oxford: Clarendon Press, 199-212.
Kivy, Peter. 2004. “Music, language and cognition: which doesn’t belong?”. In K. Korta eta J. M. Larrazabal (arg.), Truth, Rationality, Cognition, and Music. Dordrecht: Kluwer, 157-174. Hemen berrargitaratua: Peter Kivy, Music Language and Cognition: And Other Essays in the Aesthetics of Music. Oxford: Clarendon Press, 2007, 214-232.
Kivy, Peter. 2009. Antithetical Arts. On the Ancient Quarrel between Literature and Music. Oxford: Oxford University Press. ¬¬¬
Kivy, Peter. 2015. De Gustibus. Arguing About Taste, and Why We Do It. Oxford: Oxford University Press.
Korta, Kepa. 2016. “Peter Kivy: De Gustibus. Arguing about Taste and Why We Do It”. Gogoa 15: 43-66. DOI: 10.1387/gogoa.17257
Korta, Kepa. 2017. “The Meanings and Contents of Aesthetic Statements”. In R. Giora eta M. Haugh (arg.), Doing Pragmatics Interculturally: Cognitive, Philosophical and Sociopragmatic Perspectives on Language. Berlin, Boston: Mouton de Gruyter, 399-417. DOI:10.1515/9783110546095-022
Korta, Kepa. 2021. “Behin Batean: Peter Kivyren azkena baino gehiago”. Gogoa (aurrena online) https://doi.org/10.1387/gogoa.23252
Levinson, Jerrold. 1996. The Pleasures of Aesthetics. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Levinson, Jerrold. 2005. “Musical expressiveness as hearability-as-expression”. In M. Kieran (arg.), Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art. Oxford: Blackwell, 192-206.
Levitin, Daniel. 2006. This is your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. N.Y.: Dutton Penguin Group.
Matravers, Derek. 2010. “Expression in the Arts”. In P. Goldie (arg.), The Oxford Handbook of Philosophy of Emotions. Oxford: Oxford University Press, 617-634.
Moravcsik, Julius. 1982. “Understanding and the emotions”. Dialectica 36: 11-12.
Oatley, Keith. ¬¬1992. Best Laid Schemes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Odifreddi, Piergiorgio. 2007. Pluma, pincel y batuta: las tres envidias del matemático. Madril: Alianza.
Peretz, Isabelle. 2010. “Towards a neurobiology of musical emotions”. In P. N. Juslin eta J. A. Sloboda (arg.), Music and Emotion. Oxford: Oxford University Press, 99-126.
Plutchik, Robert. 1994. The Psychology and Biology of Emotion. New York, NY: Harper-Collins.
Prinz, Jesse. 2004. Gut Reactions. N.Y.: Oxford University Press.
Power, Mick eta Tim Dalgleish. 1997. Cognition and Emotion. From Order to Disorder. Hove: Psychology Press.
Sibley, Frank. 1959. “Aesthetic Concepts”. In Philosophical Review 68 (4): 421-50. Hemen berrargitaratua: P. Lamarque eta S. H. Olsen (arg.), Aesthetics and the Philosophy of Art. The Analytic Tradition. Oxford: Blackwell, 2004, 127-141.
Stravinsky, Igor. 1972. Themes and Conclusions. Londres: Faber & Faber.
Tolstoy, Leo. 1898. What is Art? [Itzulpena: 1995. London: Penguin. Itzultzaileak: R. Pevear eta L. Volokhonsky].
Atala
Artikuluak