Mendebaldera leihoa: kultura eta ingurunea Eskoziako gaelera-hiztunen komunitatean

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2023-07-31
Jon Mentxakatorre

Laburpena

Hizkuntza galtzen duen gaelikoak bere mundua galdu beharrean mundua bera galtzen duen baieztapena sakona da. Gaelerak mundu osoa bere baitan daukala esan nahi du, eta zuzena da, hizkuntza jakina ez baita unibertsala mundu osoak hitz egiten duelako, hizkuntzak mundu osoa hitzetara eraman dezakeelako baizik. Hizkuntzak, hein jakinean, pentsamenduaren adierazpenaren izaera xedatzen du –pentsamendua bera ez–, eta, ondorioz, hiztuna bera herrian eta atzerrian aditzera nola ematen den. XXI. mendean, ondare oparo eta aberatseko gaelera hiztun-komunitatearen osasuna oso makal dagoenean, hizkuntza horren eta haren herriaren aldeko ekimenen artean, liburu ugaria dugu Window to the West: Culture and Environment in the Scottish Gàidhealtachd [Mendebaldera leihoa: kultura eta ingurunea Eskoziako gaelera hiztun-komunitatean], ingelesez idatzia eta doan eskuragarri.

Nola aipatu

Mentxakatorre, J. (2023). Mendebaldera leihoa: kultura eta ingurunea Eskoziako gaelera-hiztunen komunitatean. Gogoa. https://doi.org/10.1387/gogoa.24950
Abstract 141 | pdf Downloads 107

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Bailey, Michael. 2007. Magic and Superstition in Europe. Lanham: Rowman & Littlefield. Barandiaran, Joxe Migel. 1977. “Humanismo vasco (aspectos)”. In hainbat egile, Cultura vasca. Donostia: Erein, 17-26.

Bateman, Meg. 1990. The Themes and Images of Classical Gaelic Religious Poetry. Doktore- tesia, University of Aberdeen. https://abdn.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/44ABE_INST:44ABE_VU1/12152 883090005941

Campbell, John Lorne. 2014 [2000]. A Very Civil People. Hebridean Folk, History and Tradition. Hugh Cheaperen edizioa. Edinburgo: Birlinn.

Cheape, Uisdean. 2020. “The Road to Tobha Mòr”. In two parts. Enchantment and Wonder. https://idruhi.wordpress.com/2020/07/02/the-road-to-tobha-mor/ eta https://idruhi.wordpress.com/2020/07/09/the-road-to-tobha-mor-continued/

Etniker Euskal Herria. 2011-2017. Euskal Herriko Atlas Etnografikoa (I-XII). https://www.etniker.com/atlas-etnografico-de-vasconia/ https://atlasetnografico.labayru.eus/ eta

Hainbat egile. 2022. Scottish Affairs 31(1): https://www.euppublishing.com/toc/scot/31/1

MacInnes, John. 2006. Dùthchas Nan Gaidheal: Collected Essays of John MacInnes. Michael Newtonen edizioa. Edinburgo: Birlinn.

MacKinnon, Ian. 2011. ‘Eachdraidh nar cuimhne’ – ‘History in our memories’: An Analysis of the Idea that the Highlands and Islands of Scotland Can Be Understood as a Site of Colonisation. Doktore-tesia, University of Ulster. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?did=1&uin=uk.bl.ethos.573684

MacLean, Calum I. 1975 [1959]. The Highlands. Inverness: Club Leabhar.

Newton, Michael. 2009. Warriors of the Word: The World of the Scottish Highlanders. Edinburgo: Birlinn.

O’Driscoll, Robert (arg.). 1981. The Celtic Consciousness. Edinburgo: Canongate.

Ó Giollagáin, Conchúr (zuz.). 2022. Rooting Minority Language Policy in the Speaker Community. Soillse Conference Record. http://www.soillse.ac.uk/wp- content/uploads/Soillse-2022-Record.pdf

Ó Giollagáin, Conchúr, Gòrdan Camshron, Pàdruig Moireach, Brian Ó Curnáin, Iain Caimbeul, Brian MacDonald eta Tamás Péterváry. 2020. The Gaelic Crisis in the Vernacular Community: A Comprehensive Sociolinguistic Survey of Scottish Gaelic. Aberdeen: Aberdeen University Press. https://www.uhi.ac.uk/en/research-enterprise/res- themes/humanities-and-arts/language-sciences-institute/publications/the-gaelic-crisis- in-the-vernacular-community/

Oliver, James eta Iain MacKinnon (arg.). 2021. Scottish Affairs 30(2): Scotland's Gàidhealtachd Futures. https://www.euppublishing.com/toc/scot/30/2

Nettle, Daniel eta Suzanne Romaine. 2000. Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages. Oxford: Oxford University Press.

Purser, John. 1988. The Literary Works of Jack B. Yeats. Doktore-tesia, University of Glasgow. https://theses.gla.ac.uk/76897/

Purser, John. 2007 [1992]. Scotland's Music: A History of the Traditional and Classic Music of Scotland from Early Times to the Present Day. Edinburgo: Mainstream.

Tolkien, J.R.R. 2013 [1977]. The Silmarillion. Christopher Tolkienen edizioa. Londres: Harper Collins.

Wells, Peter S. 2012. How Ancient Europeans Saw the World. Vision, Patterns, and the Shaping of the Mind in Prehistoric Times. Princeton/Oxford: Princeton University Press.
Atala
Liburuen kritikak