Ohar bat bi patologikotasun-iturri dituzten hizkuntzei buruz

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2018-11-29
José Martínez-Fernández Genoeva Martí

Laburpena

Patologia semantikoen bi iturri desberdin dituzten hizkuntzetan jarriko dugu arreta: proposizio bat adierazten ez duten perpausetan eta, proposizio bat adierazten duten arren, ez egiazko eta ez faltsu diren perpausetan. Hizkuntza horiei hiru baliodun semantika bat ematen zaienean, perpaus patologiko guztiak bildu egiten dira eta hirugarren egibalioa esleitzen zaie. Lan honetan, hasteko, deskripzio definitudun hizkuntzen kasua aurkeztuko dugu; horietan, marraz daiteke bi perpaus patologiko mota horien arteko bereizketa. Gero, lau baliodun semantika bat arakatuko dugu, perpaus patologikoen bi motak bereiz ditzakeena.

Nola aipatu

Martínez-Fernández, J., & Martí, G. (2018). Ohar bat bi patologikotasun-iturri dituzten hizkuntzei buruz. Gogoa, 18. https://doi.org/10.1387/gogoa.20366
Abstract 165 | PDF Downloads 243

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak