Ohar bat intentzionalitatearen trataezintasunaren inguruan

Jean-Michel Roy

Laburpena


Hilary Putnamek egindako proposamen konkretu batzuek intentzionalitateari buruzko gogoeta filosofikoan eragin izugarria izan badute ere, ez du inon ematen intentzionalitatearen auziari orokorrean helduko dion teoria osorik. Testu honen helburu nagusia da Putnamek intentzionalitatearen "trataezintasunaren" inguruan egiten duen diagnostikoa argitzea. Testuan azaltzen denez, Putnamen iritziz, marko naturalista partikular baten barnean intentzionalitatea trataezin izatera iritsi da, baina intentzionalitatearen izaera trataezin hori ez da intentzionalitatearen eta naturalismoaren artean berez legokeen halako tentsio batengatik, baizik eta gaurko jarrera naturalista gehienek jaso eta onartzen duten hamazazpigarren mendeko intentzionalismo kartesiar batengatik.

Gako-hitzak


Putnam; intentionality; naturalism; cartesianism; realism.

Testu osoa:

PDF


ISSN: 1577-9424


ZUZENDARIA: Kepa Korta

IDAZKARI TEKNIKOA: Joana Garmendia

ERREDAKZIO BATZORDEA: Eneka Albizu, Ekain Garmendia, Lorena Gil de Montes, Mikel Haranburu, Pello Huizi, Xabier Insausti, Gerd Jendraschek, Jesus M. Larrazabal (zuzendari ohia), Guadalupe Lopetegi, Larraitz Zubeldia

AHOLKU BATZORDEA: Joseba Agirreazkuenaga, Mixel Aurnague, Andoni Barreña, Arantza Diaz de Ilarraza, Urtzi Etxeberria, Mari Jose Ezeizabarrena, Beatriz Fernandez, Cristina Lasa, Txomin Peillen, Elixabete Perez Gaztelu, Sagrario Yarnoz, Koldo Zuazo