Errepresentazioen egibaldintzak: zerbaitez jardun eta zerbaiti buruzkoa izan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2023-06-05
Beñat Esnaola

Laburpena

Artikulu honetan azaltzen dut filosofo batzuek oker egotzi dizkiotela bi gauza John Perryri. Zehazki, “Thought without Representation” ([1986] 2000) lanean, batetik, errepresentazioa zerbaiti buruzkoa izatea vs errepresentazioak zerbaitez jardutea bereizketa esklusiboa egin zuela; eta, bestetik, osagai artikulatugabeak dituzten errepresentazioen egibaldintzak jasotzeko proposizio erlatibizatuak erabili zituela. Argudiatzen dut Perryren bereizketa ez dela esklusiboa, eta Perryrentzat osagai artikulatugabeak errepresentazioaren egibaldintzen osagai direla, eta errepresentazioa osagai artikulatu zein artikulatugabeei buruzkoa dela. Horrez gainera, diot, proposizio erlatibizatuak onartzeak Perry ([1986] 2000)ren tesi nagusiaren kontra egingo zukeela.

Nola aipatu

Esnaola, B. (2023). Errepresentazioen egibaldintzak: zerbaitez jardun eta zerbaiti buruzkoa izan. Gogoa, 23. https://doi.org/10.1387/gogoa.24614 (Original work published 2023(e)ko martxoakaren 20a)
Abstract 152 | pdf Downloads 31

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

baiezpenak, usteak, osagai artikulatugabeak, osagai artikulatuak, proposizio erlatibizatuak, John Perry

References
Barwise, Jon. 1989. “Situations, facts, and true propositions”. In The situation in logic, Stanford: CSLI Publications, 221-54.

Barwise, Jon eta John Etchemendy. 1987. The liar: an essay on truth and circularity. Oxford, New York: Oxford University Press.

Barwise, Jon eta John Perry. 1983. Situations and attitudes. Cambridge, MA: Bradford/MIT. Berrargitaratua in 1999, Stanford: CSLI Publications.

Bach, Kent. 1994. “Conversational impliciture”. Mind and Language 9 (2): 124-62.

Borg, Emma. 2005. “Saying what you mean: unarticulated constituents and communication”. In R. Elugardo eta R. J. Stainton (arg.), Ellipsis and Nonsentential Speech. Dordrecht: Springer Netherlands, 237-62.

Cappelen, Herman eta Ernie Lepore. 2007. “The myth of unarticulated constituents”. In M. O’Rourke eta C. Whasington (arg.), Situating semantics: essays on the philosophy of John Perry. Cambridge: MIT Press, 199-214.

Carston, Robyn. 1988. “Implicature, explicature, and truth-theoretic semantics”. In R. M. Kempson (arg.), Mental representations: the interface between language and reality. Cambridge: Cambridge University Press, 155-81.

de Ponte, Maria eta Kepa Korta. 2014a. “On times and contents.” In I. Witczak-Plisiecka (arg.), Cognitive and pragmatic perspectives on speech actions. Berlin: Peter Lang, 13-34.

de Ponte, Maria eta Kepa Korta. 2014b. “Tenses, dates and times”. Research in Language 12 (4): 301-17.

de Ponte, Maria eta Kepa Korta. 2017. “New thoughts about old facts. On Prior’s root canal”. In M. de Ponte eta K. Korta (arg.), Reference and representation in language and thought. Oxford: Oxford University Press, 163-78.

de Ponte, Maria, Kepa Korta eta John Perry. 2020. “Utterance and context”. In T. Ciecierski eta P. Grabarczyk (arg.), The architecture of context and context-sensitivity. Cham, Switzerland: Springer, 15-28.

Korta, Kepa. 2008. “François Recanati: Perspectival thought: a plea for (moderate) relativism”. Notre Dame Philosophical Reviews 2008.07.04.

Korta, Kepa. 2011. “Recanati: Esaldiaren testuingurua eta edukiak”. Gogoa 8 (1): 87-93.

Korta, Kepa. 2012. “Holmes, Perry, and reference”. In A. Newen eta R. van Riel (arg.), Identity, language, and mind: an introduction to the philosophy of John Perry. Leiden: Brill/Mentis, 33-52.

Korta, Kepa eta John Perry. 2011. Critical pragmatics. An inquiry into reference and communication. Cambridge: Cambridge University Press.

Korta, Kepa eta John Perry. 2017. “Full but not saturated: the myth of mandatory primary pragmatic processes.” In S.J. Conrad eta K. Petrus (arg.), Meaning, context and methodology. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 31-50.

King, Jeffrey C. eta Jason Stanley. 2005. “Semantics, pragmatics, and the role of semantic content”. In Z. G. Szabo (arg.), Semantics versus Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 111-64.

Ninan, Dilip. 2016. “What is the Problem of De Se Attitudes?”. In M. Garcia-Carpintero eta S. Torre (arg.), About Oneself: De Se Thought and Communication. Oxford: Oxford University Press, 86-120.

Neale, Stephen. 2007. “On location”. In M. O’Rourke eta C. Whasington (arg.), situating semantics: essays on the philosophy of John Perry. Cambridge: MIT Press, 291-394.

Perry, John. [1977] 2000. “Frege on demonstratives”. In The Philosophical Review 86 (4): 474-497. Berrargitaratua in 2000, The problem of the essential indexical: and other essays. Expanded edition, Stanford: CSLI Publications, 1-27.

Perry, John. [1979] 2000. “The problem of the essential indexical”. In Noûs 3 (1): 3-21. Berrargitaratua in 2000, The problem of the essential indexical: and other essays. Expanded edition, Stanford: CSLI Publications, 27-44.

Perry, John. [1980] 2000. “A problem about continued belief”. In Pacific Philosophical Quarterly 61: 317-332. Berrargitaratua in 2000, The problem of the essential indexical: and other essays. Expanded edition, Stanford: CSLI Publications, 57-75.

Perry, John. 1985. “Self-knowledge and self-representation”. Proceedings of IJCAI–1985: 238-42.

Perry, John. [1986] 2000. “Thought without Representation”. In Proceedings of the Aristotelian Society supplementary volumes, 60 (1): 137-51. Berrargitaratua in 2000, The problem of the essential indexical: and other essays. Expanded edition, Stanford: CSLI Publications, 171-88.

Perry, John. 1998. “Myself and I”. In M. Stamm (arg.), Philosophie in synthetisher absicht (a festschrift for Dieter Heinrich). Stuttgart: Klett-Cotta, 83-103.

Perry, John. [2001] 2012. Reference and reflexivity. Stanford: CSLI Publications. Berrargitaratua in 2012, Stanford: CSLI Publications.

Perry, John. 2007. “Situating semantics: a response”. In M. O’Rourke eta C. Whasington (arg.), Situating semantics: essays on the philosophy of John Perry. Cambridge: MIT Press, 507-76.

Perry, John. 2010. “Selves and self-concepts”. In J. Keim Campbell, M. O'Rourke eta H. S. Silverstein (arg.), Time and identity. Cambridge, MA: MIT Press, 229-38.

Perry, John. 2012. Consciousness and the self: new essays. Cambridge: Cambridge University Press, 76-100.

Perry, John. Argitaratzeko. “Reference and Dretske’s theory of representation”. In M. Freauchiger. Themes from Dretske. Berlin: de Gruyter.

Recanati, François. 2002. “Unarticulated constituents”. Linguistics and Philosophy 25 (3): 299-345.

Recanati, François. 2005. “It is raining (somewhere)”. Linguistics and Philosophy 30 (1): 123- 46.

Recanati, François. 2007a. “Relativized propositions”. In M. O’Rourke eta C. Whasington (arg.), Situating semantics: essays on the philosophy of John Perry. Cambridge: MIT Press, 119-53.

Recanati, François. 2007b. Perspectival thought: a plea for (moderate) relativism. Oxford: Oxford University Press.

Recanati, François. 2010. Truth-conditional pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Stanley, Jason. 2000. “Context and logical form”. Linguistics and Philosophy 23 (4): 391-434.

Torre, Stephan. 2016. “De Se Thought and Communication: An Introduction”. In M. Garcia- Carpintero eta S. Torre (arg.), About Oneself: De Se Thought and Communication. Oxford: Oxford University Press, 1-21.

Atala
Artikuluak

Most read articles by the same author(s)