EKO-BERRIKUNTZA SUSTATZEN DUTEN FAKTORE ERAGILE BATZUEN AZTERKETA META-ANALISIAREN BIDEZ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Publicado 30-01-2017
Artitzar Erauskin Tolosa Eugenio Zubeltzu Jaka

Resumen

[EUS] Berrikuntza epe ertain zein luzean ekonomi hazkundearen giltzarria izan den heinean, berrikuntza berdea, edo eko-berrikuntza, ondorengo hamarkadetan ekonomiaren hazkunde berdea sustatuko duen indar eragile moduan aurreikusten da. Azken urte hauetan eko-berrikuntzari loturiko jarduerak aurrera eramatea ahalbidetzen dituzten faktoreak zeintzuk diren zehazteko esfortzu handia burutu da. Neurri batean faktore hauen multzo nagusiak zeintzuk diren, modu orokor batean, adostuta badago ere orain arte garatu diren lan enpirikoek ez dute zehaztu zeintzuk diren eko-berrikuntza sustatzen duten faktorerik esanguratsuenak. Ikerketa lan honen helburua, beraz, eko-berrikuntza sustatzen duten faktore ezberdinen eta eko-berrikuntza jardueren arteko harremana aztertzea da. Horretarako 2007 eta 2016 urteen artean argitaratuko 21 lan enpiriko oinarritzat harturik meta-analisiaren metodoa erabiliko da.

[EN] To the extent that innovation has been the engine of growth in the medium and long term, green innovation, or "eco-innovation" has to be a driving force enabling economies move towards a path of green growth in the next decades. In recent years a considerable effort has been made in order to study what are the drivers of eco-innovation. Although there is a widespread agreement on the groups of drivers the different empirical studies conducted to date have failed to define the most relevant drivers. The aim of this contribution is to study the relationship of the various drivers of eco-innovation and the adoption and/or generation of eco-innovation activities in enterprises. For this, meta-analysis of 21 articles published between 2007 and 2016.

 

Abstract 109 | PDF Downloads 100

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Número
Sección
Artículos