Lorenzo Clemente eta Bilboko irakurketa publikoa: ekarpen teorikoak eta emaitza praktikoak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Publicado 27-12-2022
Mikel Zabala Montoya

Resumen

 Lorenzo Clementek hezkuntza eta irakurketa garatzeko ekarpen garrantzitsuak burutu zituen Bilbon 1919 eta 1936 bitartean. Lehenik eta behin, herri-liburutegiak eta bertako langileen prestakuntza sustatzeko egitasmo aitzindarien bidez. Geroago, aurrekoen porrotaren ondoren, eskoletako liburutegiak garatzen. Bidegabeki, bere lana ez da orain arte hauteman. 

Hitz gakoak: Liburutegi publikoak; Eskola liburutegiak; Irakurketa publikoa; Historia; Bilbo; 1918/36.

Lorenzo Clemente realizó importantes contribuciones entre 1919 y 1936 para desarrollar la educación y la lectura en Bilbao. En un primer momento, mediante planes pioneros destinados a potenciar las bibliotecas populares y la formación de su personal. Después, ante el fracaso de los anteriores, se centró en las bibliotecas escolares. Su figura ha pasado, injustamente, desapercibida hasta la fecha. 

Palabras clave: Bibliotecas públicas; Bibliotecas escolares; Lectura pública; Historia; Bilbao; 1918/36.

Lorenzo Clemente made important contributions to develop education and reading in Bilbao between 1919 and 1936. At first, pioneering projects to promote public libraries and the training of their staff. Later, after the failure of the previous ones, he focused on school libraries. His work has gone unfairly to date. 

Keywords: Public Libraries; School Libraries; Public Reading; History; Bilbao; 1918/36.

 

Abstract 54 |

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Sección
Artículos