Euler zirkuluen erabilera intentsionalak silogistika kategorikorako

Ibon Coterón

Laburpena


Artikulu honetan proposatuko ditut intentsionalki interpreta daitezkeen Euler zirkuluen sistema bi. Ikusiko denez, sistemok zehatz-mehatz egokitzen dira Aristotelesen jatorrizko sistemarekin eta modu artezean eta intuitiboan irudikatzen dute onartze existentziala, zeina zenbait modu silogistikok baliodun izateko behar duten. Aldi berean, proposizio partikularren irudikatzeetara ere hedatzen da proposizio unibertsalen eulertar irudikatzeek duten jatorrizko intuitibotasuna, zeren eta alboratu egiten baitira zirkuluak ebakitzea eta existitzen diren izakiak ad hoc markatzea.

Gako-hitzak


diagrammatic logic; categorical syllogistics; Euler circles.

Testu osoa:

PDF


ISSN: 1577-9424


ZUZENDARIA: Kepa Korta

IDAZKARI TEKNIKOA: Joana Garmendia

ERREDAKZIO BATZORDEA: Eneka Albizu, Ekain Garmendia, Lorena Gil de Montes, Mikel Haranburu, Pello Huizi, Xabier Insausti, Gerd Jendraschek, Jesus M. Larrazabal (zuzendari ohia), Guadalupe Lopetegi, Larraitz Zubeldia

AHOLKU BATZORDEA: Joseba Agirreazkuenaga, Mixel Aurnague, Andoni Barreña, Arantza Diaz de Ilarraza, Urtzi Etxeberria, Mari Jose Ezeizabarrena, Beatriz Fernandez, Cristina Lasa, Txomin Peillen, Elixabete Perez Gaztelu, Sagrario Yarnoz, Koldo Zuazo