LANKIDETZA EKONOMIA DIRUZAINTZA KUDEAKETAN APLIKATZEA POSIBLE AL DA?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Publicado 12-02-2018
Ana Beraza Garmendia Leire San-Jose Ruiz de Aguirre José Luis Retolaza Ávalos

Resumen

[EN] The work contributes to the literature on collaborative economy; but from an underdeveloped perspective that is the field of finance, and specifically of the cash holding. This paper defends the possibility of collaborations to jointly manage the treasury between different companies, always under the prism of the collaborative economy based on the maintenance of the company as an organization. The three cases analyzed are: Mondragon Corporation, Arboribus and Trocobuy. It presents the necessary characteristics from these three cases so that the collaborative economy in the field of finance is possible: transparency, management, expectations of mutual benefit, guarantees, mutual benefit and trust. Thus, this work shows, on the one hand, the potential of the collaborative economy in areas where it currently has little presence; as is the cash holding of the organizations; and on the other hand, that the collaborative economy does not have to suppose in all the cases the disaggregation of the company.

[EUS] Lan honek lankidetza ekonomiari egingo dio ekarpena, baina orain arte gutxi garatutako ikuspegi batetik, finantza alorretik, eta hain zuzen ere, diruzaintzatik. Lan honetan hainbat enpresen diruzaintza modu elkartu batean kudeatzeko helburuz elkarrekin lan egitea posible dela defendatzen dugu, beti ere enpresak mantentzeko helburu duen lankidetza ekonomia ikuspuntutik. Analizatutako hiru kasuak, honako hauek dira: Mondragon Corporation, Arboribus eta Trocobuy. Hiru kasu hauen analisiaren oinarrituz, finantza arloan lankidetza ekonomia posible izateko beharrezkoak diren ezaugarriak aurkezten ditugu: gardentsauna, kudeaketa, elkarren arteko mozkina lortzeko itxaropenak, bermeak, elkarren arteko onura eta konfiantza. Honela, lan honek erakusten du, alde batetik, lankidetza ekonomiaren ahalera orain arte ekonomiaparadigma hori gutxi garatu den hainbat alorretan, hala nola, erakundeen diruzaintzan. Bestetik, lan honen bidez agerian geratzen da lankidetza ekonomiak kasu guztietan enpresaren desagregazioa ez dakarrela.

Abstract 78 | PDF Downloads 102

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Número
Sección
Artículos