Familia-aniztasunaren trataera Haur Hezkuntzako gelan: prestatuta al daude irakasleak?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-02-06
Haizea Ramos Nuria Galende

Laburpena

Familiaren bilakaerak kontzeptualizazio berria ekarri du, hainbat familia-eredurekin batera. Hori dela eta, ikerketa honek familia-aniztasuna ezagutzea eta Haur Hezkuntzako etapatik ema- ten zaion erantzuna aztertzea du helburu. Horretarako, ikerketa bat egin da Bilboko 7 eskolatako 48 ira- kaslerekin. Ad hoc galdetegi bat sortu da, ikastetxe horiek familia-aniztasunari ematen dioten erantzuna aztertzeko, bai profesionalen ikuspuntutik, bai erakundetik bertatik. Jasotako datuak kuantitatiboki az- tertu ostean, bi mailetan hobetzeko alderdiak daudela ondorioztatu da, baita zenbait aldagaik, hala nola profesionalen adinak edo ikastetxeetan dauden familia-ereduek eragina dutela eskolan familia-aniztasu- nari ematen zaion tratamenduan. Azkenik, guztiak hezkuntzan dituen inplikazioak eztabaidatzen dira.

Abstract 1302 | PDF Downloads 1385

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

familia-aniztasuna, Haur Hezkuntza, irakasleria, jarrerak, eskola inklusiboa

Atala
Artikuluak