8. Libk. (1974)

Argitaratua: 1974-03-26

Zenbaki osoa

Artikuluak

Bilingüismo, disglosia, contacto de lenguas

José María Sánchez
Abstract 117 | PDF (Español) Downloads 3540 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7445

Page 3-79

Guipuzcoaco provinciaren Condaira edo Historia

Juan Ignacio de Yztueta
Abstract 81 | PDF Downloads 699 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7449

Page 82-112