Aldizkariari buruz

Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" (ASJU) aldizkaria Koldo Mitxelenak eta Manuel Agudek 1954an sortutako Euskal Linguistika eta Filologiako nazioarteko aldizkaria da, "Julio Urkixo" Euskal Filologi Mintegi-Institutuak (JUMI) argitaratua, eta iker-eremu horietatik edo horietarako interesgarri izan daitezkeenetatik goi mailako artikulu, ohar eta liburu-iruzkinak argitaratzen ditu. Aldizkaria 2011n argitaratu zen online lehen aldiz.
Urtero bi zenbaki ateratzen dira. ASJUk badu, orobat, ASJUren Gehigarriak izeneko liburu-bilduma bat, non artikulu formatuaz gorako lanak argitaratzen diren, epe jakinik gabe.
Joseba A. Lakarra eta Ibon Sarasolaren zuzendaritzapean argitaratzen da.
ISSN: 0582-6152 | e-ISSN: 2444-2992


Egungo zenbakia

Argitaratua: 2021-09-13

Aurkezpen gisa

Abstract 32 | PDF Downloads 45

Page iii-iv

Artikuluak

Primera aproximación al estudio de un manuscrito del siglo XVIII: el "Vocabulario Pomier"

Josu M. Zulaika Hernández
Abstract 50 | PDF (Español) Downloads 50

Page 99-120

On the reliability of Larramendi’s evidence

Blanca Urgell
Abstract 60 | PDF (English) Downloads 45

Page 121-147

Page 149-163

Erlatibizazio-estrategiak euskaraz: begirada historiari

Dorota Krajewska
Abstract 53 | PDF Downloads 43

Page 165-199

Bizkaiko euskararen barne-egituraketaz: sartaldea eta sortaldea

Eneko Zuloaga
Abstract 90 | PDF Downloads 86

Page 201-232

Ekialdeko euskararen komitatiboa polimorfismoaz harago

Manuel Padilla Moyano
Abstract 50 | PDF Downloads 28

Page 233-255

Zaraitzuko uskara eta Ipar Euskal Herriko berrikuntzen hedadura

Iñaki Camino
Abstract 77 | PDF Downloads 56

Page 257-300

Towards a History of Basque Anthroponymy

Mikel Martínez Areta
Abstract 62 | PDF (English) Downloads 97

Page 301-341

ASJUk dei egiten du aldizkariaren 2022ko 56. liburukian argitaratuko diren artikuluak bidaltzeko. Proposamenak 2022ko urtarrilaren 31 arte bidal daitezke.

ISSN: 0582-6152 | e-ISSN: 2444-2992