Talde editoriala

Sortzaileak

Koldo Mitxelena (†)

Manuel Agud (†)

Zuzendariak

Joseba A. Lakarra

Ibon Sarasola, JUMI, Euskaltzaindia, Donostia-San Sebastián

Argitaratzailea

Joseba A. Lakarra

Idazkaritza

Gidor Bilbao, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Iñaki Camino, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Gorka Elordieta, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Ricardo Gómez-López, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Iván Igartua, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Julen Manterola, JUMI, Université de Pau et des Pays de l'Adour & EHHE, Bayonne, Francia

CELINE MOUNOLE HIRIART- URRUTY

Miren Lourdes Oñederra, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Javier Ormazabal, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Íñigo Ruiz Arzalluz, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Blanca Urgell, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Idazkaritza arduradunak

Íñigo Ruiz Arzalluz, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Blanca Urgell, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Argitalpen koordinatzailea

Ricardo Gómez-López, JUMI, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz

Aholku Batzordea

Lyle Campbell, University of Hawaiʻi at Mānoa

Jesús Antonio Cid, Universidad Complutense de Madrid

María Teresa Echenique, Universitat de València

Ricardo Etxepare, IKER, CNRS UMR5478

Jon Franco, Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea

Joaquín Gorrochategui Churruca

José Ignacio Hualde, University of Illinois at Urbana-Champaign

Bernhard Hurch, Universität Graz

Jon Juaristi, Universidad de Alcalá

Itziar Laka, UPV/EHU

Francisco J. Oroz Arizcuren, Universität Tübingen

Jon Ortiz de Urbina, Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea

Beñat Oyharçabal, IKER, CNRS UMR5478

José Antonio Pascual, Universidad Carlos III

Georges Rebuschi, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Patxi Salaberri, UPNA / NUP

Iñaki Segurola

Juan Uriagereka, University of Maryland

Myriam Uribe-Etxebarria, UPV/EHU

Charles Videgain, IKER, Université de Pau et des Pays de l'Adour

Koldo Zuazo, UPV/EHU

Kide izandakoak

Jacques Allières, Université Toulouse II-Le Mirail

Patxi Altuna, Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea

Joan Coromines, Barcelona

Jean Haritschelhar, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3

Jesús María Lasagabaster, Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea

Rudolf P.G. de Rijk, Universiteit Leiden

Larry Trask, University of Sussex