Irakurtzeko gaitasuna Haur Hezkuntzan. Teoriatik praktikara.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2018-03-22
Ainara Romero-Andonegi
Eneko Tejada Garitano Urtza Garay Ruiz

Laburpena

Irakurtzeko gaitasuna testu idatziak deskodetzea, ulertzea, erabiltzea, haietaz gogoeta egitea eta haiekin konprometitzea suposatzen du. Hori ez da irakurketa sistemaren ikaskuntza formalarekin hasten, haurtzaroan ipuin baten kontaketarekin hasten eta garatzen da. Artikulu honetan Haur Hezkuntzan irakurtzeko gaitasuna garatzeko landu  behar diren abilezien, prozesuen eta jarreren azterketa teorikoa egiten da ikuspegi soziokultural eta psikolinguistikotik. Horrela, irakurketa egintza sozialean bilakatzeko estrategiak analizatzen dira eta irakurketaren iragarleak edo eragileak diren abilezia psikolinguistikoak zehazten dira. Ondoren, bi ikuspegi teorikoen ekarpenak oinarri hartuta, esperientzia baikorrak sustatzeko eta irakurketaren gaineko interesa pizteko proposamenak bideratzen dira eta irakurketaren arrakastarekin erlazionatzen diren abilezia aitzindariak garatzeko jarduerak proposatzen dira.  

GAKO-HITZAK: Haur Hezkuntza, irakurketarako prestasuna, irakurtzeko
gaitasuna, gaitasunen garapena, pedagogi praktika.

Nola aipatu

Romero-Andonegi, A., Tejada Garitano, E., & Garay Ruiz, U. (2018). Irakurtzeko gaitasuna Haur Hezkuntzan. Teoriatik praktikara. Tantak. EHUko Hezkuntza Aldizkaria., 29(2). https://doi.org/10.1387/tantak.17708
Abstract 625 | PDF Downloads 918

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak