Erranaldiko elementuen ordena euskaraz: Lehen Hezkuntzako irakasle-gaiek zer hobetsi duten eta zergatik

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2018-03-22
Julian Maia

Laburpena

1. SARRERA: IKERKETAREN MARKOA
Euskarak azken mende erdian (1965-2015) aukera izan du esparru formal batzuetan erabilia izaten hasteko eta horrenbertzez eremu horietan garatzeko, lehenago ez baitu inoiz ere izan hartarako egokiera erosorik batere. Azken urte hauetan, horrela, eskarmentu polita izan dugu hiztunok lehenago landu gabeko alorretan euskara baliatzeko eta lan horietan euskarazko prosa idatzia eraikitzeko. Hala ere, inguruan ditugun hizkuntza indartsuen aldean, erran daiteke euskarak orainik pauso batzuk bertzerik ez dituela egin, eta ongi bizkortzeko eta zaulitzeko baduela bidea egin beharra....

GAKO-HITZAK: Euskara, prosa idatzia, hitz-ordena, atzerakarga, azterketa
enpirikoa, Lehen Hezkuntza.

Nola aipatu

Maia, J. (2018). Erranaldiko elementuen ordena euskaraz: Lehen Hezkuntzako irakasle-gaiek zer hobetsi duten eta zergatik. Tantak. EHUko Hezkuntza Aldizkaria., 29(2). https://doi.org/10.1387/tantak.19159
Abstract 228 | PDF Downloads 556

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak