Irakasle ofizioa ikasten: Practicumaren esperientzia

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2019-03-08
Itziar Iriondo Arana Itziar Plazaola Teresa Zulaika

Laburpena

ABSTRACT

This paper presents the results of a research study focusing on a training environment designed to foster the teaching skills of novice teachers. The study is located within the field of videobased training, which in turn forms part of the research and training approach known as activity analysis. The focus of study is a teaching Practicum. Identifying the process through which novice teachers
must go to become expert teachers leads us to explore a highly complex and interlinked series of phenomena. The paper will highlight the specific characteristics of novice teachers' activity, the development of their training, one typical activity linked to language teaching and the need for collaboration
agreements between schools and universities.

KEYWORDS: teacher education, activity analysis, self-confrontation, work environment, Practicum.

LABURPENA

Irakaslegaiak hizkuntzaren irakaskuntzan trebatzeko antolatutako prestakuntza inguramenduaren ikerketaz arituko gara artikulu honetan. Lana bideo-formazioaren esparruan kokatzen da, jardueraren azterketa izeneko prestakuntza eta ikerketa korrontean. Practicumaren esperientzia du aztergune. Irakasle hasiberriak aditu bihurtzeko garatu behar duen ibilbidea ezagutzeak elkarlotutako fenomenoen konplexutasunera garamatza. Artikuluan zehar azpimarratuko dira hasiberriaren jardueraren berariazkotasuna, horren prestakuntzaren garapena, hizkuntzaren didaktikarekin lotutako jarduera tipiko bat eta eskolaren eta unibertsitatearen arteko hitzarmen beharra.

GAKO-HITZAK: irakasleen prestakuntza, jardueraren azterketa, autobehaketa, prestakuntza inguramendua, Practicumaren esperientzia.

Nola aipatu

Iriondo Arana, I., Plazaola, I., & Zulaika, T. (2019). Irakasle ofizioa ikasten: Practicumaren esperientzia. Tantak. EHUko Hezkuntza Aldizkaria., 30(2). https://doi.org/10.1387/tantak.19778
Abstract 327 | PDF Downloads 453

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak