Translanguaging-ikuspegia lehen hezkuntzako ikasgelan. Ba al du eraginik ikasleen euskara-mailan?

Oihana Leonet

Laburpena


Translanguaging terminoan elebakartasunean oinarritutako hizkuntzen banaketarekin apurtzea proposatzen duten hainbat ekarpen teoriko nahiz praktiko biltzen dira. Ikerketa hau, ikasgela ba- rruan, hizkuntzen artean muga zurrunik ezarri gabe, euskararen, gaztelaniaren eta ingelesaren arteko antze- kotasunak nabarmentzen dituen proiektu pedagogiko handiago baten barruan gauzatu da. Zehazki, hizkuntza baliabideen erabilera alderatze hutsetik haratago joan, eta baliabide hauen erabilera estimulatzen duen esku- hartze didaktikoak ikasleen euskara mailan izandako eragina aztertu da. Ikerketa honetan Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko bateko 5. eta 6. mailako 89 ikaslek parte hartu dute. Ikasle guztiek euskarazko irakurriaren ulermena neurtzeko test bat gauzatu dute esku-hartzearen aurretik eta ostean. Ikasleez gain proiektuan parte hartu duen euskara irakaslearen iritziak ere jaso dira erdi-egituratutako elkarrizketa baten bidez. Emaitzek erakusten dutenez, esku-hartzeak ez du ikasleen euskara-gaitasuna kaltetu. Irakasleak ere esku-hartzearen balorazio positiboa egiten du eta translanguagingean oinarritutako esku-hartze pedagogi- koa ikasleen kontzientzia linguistikoa eta metalinguistikoa indartzeko baliagarria izan dela azpimarratzen du.

GAKO-HITZAK: translanguaging, hezkuntza eleaniztuna, kontzientzia metalinguistikoa, kontzientzia linguistikoa, lehen hezkuntza


Testu osoa:

PDF


ISSN: 0214-9753