Fisioterapia graduko ikasleek desgaitasunekiko dituzten jarrerak unibertsitateko formazioan zehar

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-02-06
Ana Saigos Naiara Ozamiz-Etxebarria Miren Agurtzane Ortiz

Laburpena

Ikerketa honen helburua Euskal Herriko Unibertsitateko Fisioterapia Graduko lehen mailako eta laugarren mailako ikasleek desgaitasuna duten pertsonen aurrean duten jarrera aztertzea eta ebaluatzea izan da. Horretarako, desgaitasuna duten pertsonen aurrean agertzen diren jarrerei buruzko eskala bat erabili da, eta jarreretan eragin dezaketen zenbait faktore ere aztertu dira (adina, sexua eta desgaitasunarekin izandako kontaktua). Analisi estatistikoak burutu ondoren, emaitzek erakutsi dute bai lehen mailako, bai laugarren mailako ikasleek jarrera positiboa dutela. Ikusi da ere adinak eta des- gaitasunarekin kontaktua izateak jarrerak hobetzen dituztela. Bestalde, gizonen eta emakumeen jarreren artean ez da ezberdintasun nabarmenik aurkitu.

Nola aipatu

Saigos, A., Ozamiz-Etxebarria, N., & Ortiz, M. A. (2021). Fisioterapia graduko ikasleek desgaitasunekiko dituzten jarrerak unibertsitateko formazioan zehar. Tantak. EHUko Hezkuntza Aldizkaria., 32(2), 33–50. https://doi.org/10.1387/tantak.21272
Abstract 150 | PDF Downloads 139

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

fisioterapia gradua, unibertsitate hezkuntza, formazioa, desgaitasunak, jarrerak

Atala
Artikuluak