Euskararen i(ra)kaskuntza-prozesuak: hezkuntza eta hizkuntza teknologiak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-02-06
Abel Camacho Mikel Iruskieta

Laburpena

Ingurune digitalean bizi arren, bi arazo ezberdin izan ditzakegu: bat, teknologiaren eraldaketa azkarra edota egokitu gabekoa izatea eta, bi, euskara eta antzeko baliabide mugatuetako hiz- kuntzetan behar diren teknologiak ez sortzea edota erabilgarri ez egotea.
Artikulu honetan, euskara ikasteko, irakasteko eta ikertzeko prozesuetan teknologiak testuinguru mul- timodal eta aberats honetan zer-nolako ekarpenak egin ditzakeen aztertu nahi dugu. Horretarako, tek- nologia-motak kontuan hartuta, ikasleek nahiz irakasleek dituzten erronkak eta aukerak deskribatzen saiatuko gara, horiei erantzuteko hainbat aplikazioren azalpen eta adibide emanez. Horrez gain, erronka horietan ditugun gabeziei erantzuteko, norberak, komunitateak eta hizkuntzaren garapenerako azpiegi- turek helduen euskararen irakaskuntzan izan dezakeen garrantzia nabarmenduko dugu.

Nola aipatu

Camacho, A., & Iruskieta, M. (2021). Euskararen i(ra)kaskuntza-prozesuak: hezkuntza eta hizkuntza teknologiak. Tantak. EHUko Hezkuntza Aldizkaria., 32(2), 9–31. https://doi.org/10.1387/tantak.21654
Abstract 626 | PDF Downloads 545

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

euskara, hezkuntza-teknologia, hizkuntza-teknologia, irakaskuntza-prozesua, helduen euskalduntzea

Atala
Artikuluak