Hizkuntzen arteko elkarreragina: euskara, gaztelania eta ingelesezko ekoizpen idatziak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-02-06
Itxaro Etxague Karin van der Worp

Laburpena

Elebitasun eta eleaniztasunaren gaia bai ikerketan, bai maila sozialean, baita eskola testuinguruetan ere, gero eta interes biziagoa pizten ari da egun; izan ere, zenbait ikertzailek parametro elebakarretatik ikuspegi holistiko baterako aldaketa gertatzen ari dela nabarmentzen dute (Cenoz eta Gorter, 2015; De Angelis, 2007; Ortega, 2019; Ortega eta Carson, 2010; Soltero - Gonzalez, Escamila eta Hopewell, 2012). Lan honen helburua da hiztun eleaniztunak idatzizko ekoizpenean gauzatzen dituen hizkuntza elkarreraginak identifikatzea, sailkatzea eta ikuspegi holistiko eta bateratu batetik aztertzea. Horretarako, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. mailako 20 ikasleren euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko testuak aztertu dira. Emaitzek transferentzia mota gehienak ingelesezko testuetan egin direla erakutsi arren, maiztasun gehienarekin euskarazko testuetan gauzatu direla erakusten dute. Era berean, mota gutxien eta urrien errepikatuak gaztelaniazko testuetan agertu dira. Ikerketa honek hiztun eleaniztunak hizkuntzak etengabeko elkarreraginean daudela erakus- ten du, bai hiztunaren hizkuntza-jabekuntzan, bai garapenean, baita ekoizpenetan ere.

Nola aipatu

Etxague, I., & van der Worp, K. (2021). Hizkuntzen arteko elkarreragina: euskara, gaztelania eta ingelesezko ekoizpen idatziak. Tantak. EHUko Hezkuntza Aldizkaria., 32(2), 95–126. https://doi.org/10.1387/tantak.21826
Abstract 214 | PDF Downloads 254

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

hizkuntza elkarreragina, transferentzia linguistikoa, idatzizko ekoizpena, hirugarren hizkuntza, Bigarren Hezkuntza

Atala
Artikuluak