Irakaslegaiak eta idazmenaren ebaluazioa: jarrerak eta jokabideak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-02-06
Leire Martínez-García Mari Mar Boillos

Laburpena

Azken hamarkadetan, ebaluazioak hizkuntzen irakaskuntzaren arloan estatus peda- gogikoa lortu du. Tresna didaktiko gisa duen balioaren eta eskuratze-prozesuan duen garrantziaren on- dorioz, ebaluazioa kalifikaziotik desberdindu da, are gehiago idazmena irakasteko prozesuaren kasuan. Lan honen helburua etorkizuneko irakasleek trebetasun horren ebaluazioari dagokionez dituzten ja- rrerak eta jarduteko moduak ezagutzea da. Izan ere, irakasle gisa jardun aurretik haientzat ebaluazioa zer den eta horren inguruan barneratuta dituzten ideiak analizatzean datza lan hau. Horretarako, Lehen Hezkuntzako graduko azken ikasturteko 51 ikaslek egindako galdetegiak aztertu dira. Emaitzek era- kusten dutenaren arabera, orokorrean, ebaluazioaren ikuspegi hezigarria dute eta helburu horretarako erabil ditzaketen tresnak ezagutzen dituzte. Hala ere, badakite unibertsitatean jaso duten formakuntza baino gehiago behar dutela.

Nola aipatu

Martínez-García, L., & Boillos, M. M. (2021). Irakaslegaiak eta idazmenaren ebaluazioa: jarrerak eta jokabideak. Tantak. EHUko Hezkuntza Aldizkaria., 32(2), 75–94. https://doi.org/10.1387/tantak.21906
Abstract 216 | PDF Downloads 223

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

ebaluazioa, idazmenaren ebaluazioa, irakaslegai, jarrerak, Lehen Hezkuntza

Atala
Artikuluak