8. Libk. (1974)

Argitaratua: 1974-03-26

Zenbaki osoa

Artikuluak

Bilingüismo, disglosia, contacto de lenguas

José María Sánchez
Abstract 167 | PDF (Español) Downloads 4735 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7445

Page 3-79

Guipuzcoaco provinciaren Condaira edo Historia

Juan Ignacio de Yztueta
Abstract 128 | PDF Downloads 778 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7449

Page 82-112