Euskal lexiko etnometeorologikoaren azterketa: kultura eta kognizioa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2022-04-28
Kepa Dieguez

Laburpena

“Euskal lexiko etnometeorologikoaren azterketa” deritzon tesiaren laburpen moldatua da artikulu hau. Horretarako, azaltzen da zein testuinguru teorikotan kokatzen den eta zein jakintzaz baliatzen den; ondoren, metodologia etnolinguistikoaren berri ematen da, datuak sailkatu, interpretatu eta azaltzeko. Behin hori eginda, fenomeno atmosferiko nagusien lexikoaren azterketaren emaitza behinenak adierazten dira, eta, azkenik, lexiko guztia aintzat harturik, ondorio nagusien berri ematen da.

 

Nola aipatu

Dieguez, Kepa. 2022. «Euskal Lexiko Etnometeorologikoaren Azterketa: Kultura Eta Kognizioa». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 56 (1):271-99. https://doi.org/10.1387/asju.23359.
Abstract 292 | PDF Downloads 205

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

etnolinguistika, lexikoa, kultura, etnometeorologia, kognizioa, antropologia.

References
Akesolo, Lino, Manuel de la Sota & Pierre Lafitte. 1991. Diccionario Retana de Autoridades de la Lengua Vasca (DRALV), 9 lib. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca.
Aurrekoetxea, Gotzon. 2000. Haizeen izendapenak ahozko hizkeran. In Txipi Ormaetxea, Gotzon Aurrekoetxea, Patxi Salaberri & Pilartxo Etxebarria (arg.), Txillardegi lagun giroan, 93-115. Bilbo: UEU.
Azkue, Resurrección María. 1905-1906/1969. Diccionario vasco-español-francés (DVEF). Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca.
Azkue, Resurrección María 1935-1947/1989. Euskalerriaren Yakintza. 3. argit. Bilbo & Madril: Euskaltzaindia & Espasa Calpe.
Azpeitia, Agurtzane. 2003. Zestoako hizkera. Zestoa: Zestoako Udala.
Bähr, Gerhard. 1931. El arco iris y la vía láctea: (vocablos, etimologías y difusión, creencias populares). RIEV 22. 397-414.
Barrutia, Eneko. 2000. Bizkaiko arrantzaleen hiztegia. Bilbo: Labayru.
Berlin, Brent. 1992. Ethnobiological classification. Principles of categorization of plants and animals in traditional societes. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Coseriu, Eugen. 1977. Introducción al estudio estructural del léxico. In Principios de semántica estructural, 87-142. Madril: Gredos.
Coseriu, Eugen. 1981. La socio- y la etno-lingüística: sus fundamentos y sus tareas. Anuario de Letras 19. 5-30.
Coseriu, Eugen. 1986. Introducción a la Lingüística. Madril: Gredos.
Estornés, Bernardo. 1997. Erronkariko uskararen hiztegia. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
Euskaltzaindia. 2008. Euskararen Herri Hizkeren Atlasa. I. Lexikoa (EHHA). Bilbo: Euskaltzaindia.
Gaminde, Iñaki. 1991. Abadiñoko lexikoaz. Bilbo: Bizkaiko Foru Aldundia.
Gaminde, Iñaki. 1997. Gatikako euskaraz. Gatika: Gatikako Gogoz Euskara Taldea.
Gaminde, Iñaki. 1999. Bakio berbarik berba. Bakio: Bakioko Udala.
Iribarren, Jose María. 1952. Vocabulario navarro. Iruñea: Diario de Navarra.
Izagirre, Claudio. 1959. Vocabulario de Oñate (ASJUren Gehigarriak 7). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Izeta, Mariano. 1996. Baztango hiztegia. Iruñea: Nafarroako Gobernua.
Lakarra, Joseba A., Julen Manterola & Iñaki Segurola. 2019. Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa (EHHE). Bilbo: Euskaltzaindia.
Lekeitioko lantaldea (Kontxi Altzibar, Marta Korrea, Judith Laka, Naroa Ogando, Nire Portillo, Arantza Retolaza, Jon Mikel Seijo & Joseba Andoni Seijo). 2001. Lekeitioko berbak 2. Lekeitio: Lekeitioko Udala.
Lhande, Pierre. 1926. Dictionnaire Basque-Français et Français-Basque (dialectes labourdin, bas-navarrais et souletin). Paris: Gabriel Beauchesne.
Mallea, Idoia. 2002. Mendatako hiztegia. Bilbo: Mendatako Udala.
Martín Camacho, José Carlos. 2016. Hacia una caracterización de una disciplina lingüística (casi) olvidada: la Etnolingüística. ELUA 30. 181-212. http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2016.30.09.
Mitxelena, Koldo. 1987-2017. Orotariko Euskal Hiztegia, Diccionario General Vasco (OEH), 16 lib. Bilbo: Euskaltzaindia.
Mitxelena, Koldo. 2011 [1972]. Lengua y cultura. In Joseba A. Lakarra & Iñigo Ruiz Arzalluz (arg.), Luis Michelena. Obras Completas. II. Lingüística general, (ASJUren Gehigarriak 65), 81-108. Donostia & Gasteiz: “Julio Urkixo” Euskal Filologi Mintegia, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.
Morant Marco, Ricard & Jose Antonio Díaz Rojo. 2005. Etnolingüística. Temarios de humanidades. Lingüística general [online]. https://www.liceus.com/producto/etnolinguistica/.
Mokoroa, Justo. 1990. Repertorio de locuciones del habla popular vasca. Bilbo: Labayru.
Murdock, George Peter, Clellan S. Ford, Alfred E. Hudson, Raymond Kennedy, Leo W. Simmons & John W. M. Whiting. 1987-2000. Outline of cultural materials [5th revised edition]. New Haven, Connecticut: Human Relations Area Files.
Ortiz-Osés, Andrés & Luis Garagalza. 2006. Euskal Mitologia (Izena duen guztia omen da). Donostia: Gipuzkoako Kutxa.
Palmer, Gary B. 1996. Towards a theory of cultural linguistics. Austin: University of Texas Press (gaztelaniazko argitalpena: Lingüística cultural. Madril: Alianza Editorial. 2000).
Sperber, Dan. 1978. El simbolismo en general. Bartzelona: Anthropos.
Wilkins, David. A. 1976. Notional syllabuses: A taxonomy and its relevance to foreign language curriculum development. Londres: Oxford University Press.
Atala
Artikuluak