Vinsonen eta van Eysen arteko gutunak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2022-05-02
Manex Munduate Ugartemendia

Laburpena

Lan honen helburua XIX. mendeko bi euskalariren arteko gutunak arakatuz horien edizioa osatzea da, garai hartako euskalaritza eta hizkuntza-ideien inguruan gutxi gorabeherako ikuspegi bat eduki ahal izateko. Hautatu dudan gutun-sorta 1868tik 1901era Julien Vinsonek eta Willem Jan van Eysek elkartrukatutako ehun eta hiru gutunek osatzen dute.

Oro har, Vinsonen hizkuntzalaritza ikuspegiak van Eysenarekin bat egiten du, besteak beste euskoiberismoaren auziari eta euskal gramatikaren eta aditz ereduaren orokortasunei dagokienez. Alabaina, badira euren artean eztabaida sortzen duten gai zehatzagoak ere.

Gainera, gutunetan batez ere Vinsonek garaiko hizkuntzalari nahiz euskalariekin izandako aurrez aurrekoak ere azaleratzen dira.

Amaitzeko, ezin alde batera utzi batak zein besteak euskal testu zaharren bilketa eta edizioan eginiko lanak. Gutunetan zehar aipamen ugari jasotzen dituzte edizioen bilketa eta prestaketa lanek.

Nola aipatu

Munduate Ugartemendia, Manex. 2022. «Vinsonen Eta Van Eysen Arteko Gutunak». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 56 (1):149-270. https://doi.org/10.1387/asju.23369.
Abstract 230 | PDF Downloads 189

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Bonaparte, Louis Lucien. 1877. Remarques sur certaines notes, certaines observations et certaines corrections, dont M. J. Vinson a accompagné l'Essai sur la langue basque par F. Ribáry. Actes de la Société Philologique 7(2). 51-115.
Dartayet, Jean Pierre. 1861. Guide ou Manuel de la conversation et du style épistolaire français-basque, utile aux étrangers et aux Basques eux-mêmes. Guidaria edo escu liburua frantsesez eta escuaraz... Baiona & Miarritze: L. André.
Desmet, Piet. 1996. La linguistique naturaliste en France (1867-1922). Nature, origine et évolution du langage. Leuven-Paris: Peeters.
Dodgson, Edward Spencer. 1890. Epistre de saint Paul apostre à Philemon. S. Paul apostoluaren Philemonganatco epistola. Euskara 8. 4-5.
Etxepare, Bernart. 1874 [1545]. Poésies basques de Bernard Dechepare, d’Eyheralarre (Province de Basse-Navarre). Nouvelle édition absolument conforme à la première de 1545. Baiona: P. Cazals.
Garate, Justo. 1963-1964. La vascología del profesor Julien Vinson, de la Sorbona. Euskera 8-9. 229-247.
Gómez, Ricardo. 2001. Julien Vinson. Gasteiz: Eusko Ikaskuntzak antolaturiko Jakitez programan emandako ikastaroa (2001-03-03).
Gómez, Ricardo. 2002. Los inicios de la vascología en Holanda: el Essai de grammaire de la langue basque de Willem J. van Eys (1865, 1867). In Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga & Joseba A. Lakarra (arg.), Erramu boneta: Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk, 277-298. Bilbo: UPV/EHU.
Granja Pascual, José Javier. 1986. Julien Vinson, el euskera y una polémica del XIX. ASJU 20(1). 217-235.
Hurch, Bernhard & M.ª Jose Kerejeta. 1997. Hugo Schuchardt - Julio de Urquijo. Correspondencia (1906-1927) (ASJUren gehigarriak 41). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.
Lacombe, George. 1908. Basquisants contemporains. Le Jonkheer Van Eys (Notice Bio-bibliographique). RIEV 2. 805-807.
Lacombe, George. 1914-1917. Nécrologie. Le Jonkheer Willem Jan van Eys (1825-1914). RIEV 8. 386-388.
Lacombe, George. 1918. La bibliothèque basque de Van Eys. RIEV 9. 66-68.
Lacombe, George. 1920. La documentation oral de Van Eys. Euskal Esnalea 10. 51-52.
Mitxelena, Koldo. 1967. Los refranes del cuadreno de Oihenart. ASJU 1. 11-44.
Noordegraaf, Jan. 2012. Entre bascophiles: W. J. van Eys (1825-1914) and the rise of vascology. In Pascale Hummei (arg.), Labor eruditus. Études sur la vie privée de l’érudition, 141-159. Paris: Philologicum.
Oihartzabal, Beñat. 2007. Les conceptions naturalistes de Julien Vinson au sujet de la langue basque. HEL 29(2). 61-89.
Oihartzabal, Beñat. 2008. Naturalist conceptions about agglutinative languages: Vinson's ideas about Basque and linguistic Darwinism. In Xabier Artiagoitia & Joseba A. Lakarra (arg.), Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez (ASJUren gehigarriak 51), 665-690. Bilbo: UPV/EHU & Gipuzkoako Foru Aldundia.
Salaberri, Patxi. 2010. Iturri urdinen bila (Leizarragaren Testamentu berria eta hari erantsitakoak). Egan 2010(1/2). 109-153.
Sarasola, Ibon. 1989. Van Eysen gramatika-lanak. ASJU 23(1). 87-94.
Trask, R. L. 1997. The history of Basque. Londres: Routledge.
Urquijo, Julio. 1905. Los precursores de Azkue. Euskal Esnalea 53. 283-287, 409-412
Urquijo, Julio. 1927. Julien Vinson (1843-1926). RIEV 18. 217-224.
Urquijo, Julio. 1967. De paremiología Vasca. ¿Conoció Oihenart los Refranes y Sentencias de 1596? ASJU 1. 3-10.
van Eys, Willem Jan. 1865. Essai de grammaire de la langue basque. Amsterdam: C. M. van Gogh.
van Eys, Willem Jan. 1867. Essai de grammaire de la langue basque, 2º édition revue et augmenté. Amsterdam: C. M. van Gogh.
van Eys, Willem Jan. 1873a. Le pronom démonstratif basque a-t-il toujours été a? RLPhC 6. 183-186.
van Eys, Willem Jan. 1873b. Dictionnaire basque français. Paris: Maisonneuve.
van Eys, Willem Jan. 1874a. Les poésies basques de B. Dechepare, Paris, 1874. RLPhC 7. 70-71.
van Eys, Willem Jan. 1874b. La langue ibérienne et la langue basque. RLPhC 7. 3-15.
van Eys, Willem Jan. 1874c. Le verbe auxiliare basque. Paris: Maisonneuve.
van Eys, Willem Jan. 1874d. Critique de notre dictionnaire basque-français, par Julien Vinson. RLPhC 7, 269-278.
van Eys, Willem Jan. 1879. Grammaire comparée des dialectes basques. Paris: Maisonneuve.
van Eys, Willem Jan. 1883. Outlines of Basque grammar. Londres: Trübner.
van Eys, Willem Jan. 1896. Proverbes basque-espagnols. Refranes y sentencias comunes en Bascuence, declaradas en Romance. Réédités d'après l'unicum de 1596 conservé à la Bibliothèque de Darmstadt. Geneva, Basilea & Lyon: Georg & Cie.
Vinson, Julien. 1868. Coup d’oeil sur l’étude de la langue basque. RPhC 1. 381-405.
Vinson, Julien. 1870a. Premier essai sur la phonétique basque. RLPhC 3. 423-459.
Vinson, Julien. 1872a. L'étude de la langue basque: les publications récentes du prince L.-L. Bonaparte. RLPhC 5. 190-219.
Vinson, Julien. 1872b. H basque est-il primitif ? RLPhC 5. 221-223.
Vinson, Julien. 1873. Le verbe basque. RLPhC 6. 238-253.
Vinson, Julien. 1874a. Dictionnaire Basque-Français, par W.-J. Van Eys. RLPhC 7. 59-70.
Vinson, Julien. 1874b. Encore le verbe basque. RLPhC 7. 99-109.
Vinson, Julien. 1874c. Le verbe auxiliare basque. RLPhC 7. 322-347.
Vinson, Julien. 1874d. La question ibérienne. In Mémoires du Congrès scientifique de France, I, 265-268; II, 357-368. Paue: Institut des Provinces.
Vinson, Julien. 1877a. Essai sur la langue basque par François Ribary, professeur à l'Université de Pest, traduit du hongrois, avec des notes complémentaires, et suivi d'une notice bibliographique. Paris: F. Vieweg.
Vinson, Julien. 1877b. Les études basques et la critique. RLPhC 10. 210-222.
Vinson, Julien. 1882. Les basques et le Pays Basque, moeurs, langage et histoire. Paris: L. Cerf.
Vinson, Julien. 1883. Le folk-lore du Pays Basque. Paris: Maisonneuve.
Vinson, Julien. 1891-1898. Essai d'une bibliographie de la langue basque, 2 lib. Paris: Maisonneuve.
Vinson, Julien. 1896. Bibliographie linguistique. Le premier recueil de proverbes basques imprimé connu (Pampelune, 1596). RPLhC 29. 201-219.
Atala
Artikuluak