Gatzagako "Cristau-doctrinia" (1862): edizioa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua eka 6, 2011
Oxel Uribe-Etxebarria

Laburpena

Gatzagako dotrina (1862) Leintz Gatzagako abadeak bere herriko hizkerara itzulitako
kristau-ikasbide bat da.
   Lan honetan dotrina haren edizio moderno bat aurkeztu nahi izan dugu, euskararen
historiaz eman dezakeen lekukotasunagatik.
   Lehenengo atalean testuaren ezaugarriez eta itzulpenaren iturriez zenbait xehetasun
emango ditugu. Bigarrenean, testua bera aurkeztuko dugu, egoki ulertzeko beharrezko
oinoharrekin. Hirugarrenean, testuaren hiztegia jasoko dugu.

How to Cite

Uribe-Etxebarria, Oxel. 2011. «Gatzagako "Cristau-doctrinia" (1862): Edizioa». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 45 (1):139-212. https://doi.org/10.1387/asju.9729.
Abstract 101 | PDF Downloads 169

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak