ASJUren Gehigarriak 28: Euskal dialektologiako kongresua (Donostia, 1991ko irailak 2-6), 1994

Ricardo Gómez & Joseba A. Lakarra (arg.)

Argitaratua: 1994-01-28

Zenbaki osoa

Artikuluak

Aitzinekoak

Ricardo Gómez, Joseba Andoni Lakarra
Abstract 87 | PDF Downloads 62 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9416

Page 9

Bonapartez geroztiko euskal dialektologia

Koldo Zuazo
Abstract 157 | PDF Downloads 293 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9420

Page 13-43

Euskal Herriko atlas etnolinguistikoaz

Jacques Allières
Abstract 106 | PDF Downloads 167 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9422

Page 45-58

Abiaburu bat aezkeraren azterketarako

Iñaki Camino
Abstract 117 | PDF Downloads 609 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9424

Page 59-160

Vascorrománica: el romance autóctono del País Vasco

M.ª Teresa Echenique
Abstract 94 | PDF (Español) Downloads 856 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9428

Page 161-172

Amikuzera

Martin Haase
Abstract 92 | PDF Downloads 322 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9430

Page 173-187

Euskal azentuen sailkapenaz eta historiaz

José Ignacio Hualde
Abstract 95 | PDF Downloads 252 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9432

Page 189-208

Euskal toponymia eta dialektologia

Alfonso Irigoyen
Abstract 90 | PDF Downloads 420 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9436

Page 209-240

Nafarroako hizkerak

Rosa Miren Pagola
Abstract 123 | PDF Downloads 233 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9440

Page 255-296

Burundako hizkera

Koldo Zuazo
Abstract 87 | PDF Downloads 423 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9442

Page 297-364

Page 397-418

Jabetza-izenordainkiak bizkaieraz

Andolin Eguzkitza
Abstract 86 | PDF Downloads 247 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9450

Page 427-432

Page 465-477

EAEL eta Arrasateko hizkera

Jerardo Elortza, José Luis Ormaetxea
Abstract 124 | PDF Downloads 344 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9456

Page 479-493

Aditz izenak Oñatiko hizkeran

Amaia Erostarbe
Abstract 102 | PDF Downloads 390 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9458

Page 495-517

Análisis acústico de las vocales del dialecto vizcaíno

Maitena Etxebarria
Abstract 88 | PDF (Español) Downloads 461 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9460

Page 519-537

Etno-testuen transkripzio metodologia

Juan Manuel Etxebarria
Abstract 85 | PDF Downloads 104 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9462

Page 539-545

Ultzamera

Orreaga Ibarra
Abstract 72 | PDF Downloads 179 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9466

Page 553-578

Datibo komunztaduraren gainean

Jon Ortiz de Urbina
Abstract 90 | PDF Downloads 142 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.9468

Page 579-588