Hasi saioa edo Izena eman bidalketa egiteko.

Bidalketa-prozesuan, egileek egiaztatu behar dute beren bidalketak betetzen dituela ondoren eskatzen diren guztiak, eta baliteke bidalketa egileari itzultzea gidalerro horiek bete ezean.

  • Aurkezpena ez da aldez aurretik argitaratu, ezta beste aldizkari batean aztertu ere (edo azalpen bat eman zaio erredaktoreari gutunean).
  • Aurkezpen fitxategia formatu editagarrian (*.odt, *.docx edo RTF) eta *.pdf formatuan dago.
  • Eskura daudenean, erreferentzietarako DOIak eman dira. Erreferentziak APA formatuan daude.
  • Testua bat dator Autorearen Jarraibideetan adierazitako eskakizun estilistiko eta bibliografikoekin.