Pailazogintza soziohezitzailea: praktika pedagogiko komunitarioa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2019-03-08
Ainhoa Gana Dañobeitia Asier Huegun Burgos

Laburpena

ABSTRACT

This article aims to deepen the competences and possibilities of the clown as an educational
tool. For this, a group of clowns from the Basque Country has been taken as a point of reference
for research, focusing on in-depth interviews and focus group with its members. The creation
and role of the social clown has been widely analyzed and explored through numerous bibliographical
references. The focus has been placed, above all, on the figure of the socio-educational clown and
on its characteristics as an educational tool. Emphasis is placed on the possibilities that the socio-educational
team has for influencing people's educational processes. After all, we explain the results and
conclusions, where we can see that the group of clowns studied has developed their own educational
model where we find different characteristics of their own.

KEYWORDS: social clown, social change, Basque language, community development, university education

 

LABURPENA

Artikulu honek pailazogintzak hezkuntza-tresna gisa dituen ahalmenetan eta aukeretan sakontzea du helburu. Horretarako, Euskal Herriko pailazo-talde bat hartu da ikerketarako erreferente moduan, bertako partaideekin elkarrizketa sakonak eta eztabaida taldeak egituratuz. Pailazo sozio-hezitzailearen sorrera eta eginkizuna sakon aztertu dugu hainbat eta hainbat erreferentzia bibliografikoetan arakatuz eta oinarrituz. Pailazo soziohezitzailearen ikuspegian eta haren ezaugarrietan jarri da arreta batez ere, hezkuntza tresna gisa azalduz, eta hezkuntzan eragiteko bitarteko moduan agertuz. Horren guztiaren ondotik emaitzak eta ondorioak azaltzen ditugu, non ikus dezakegun ikertu den pailazo-taldeak eredu hezitzaile oso bat garatu duela eta hainbat ezaugarri barnebiltzen dituela.

Gako-hitzak: pailazo soziala, gizarte eraldaketa, euskara, herrigintza, unibertsitate-hezkuntza.

Nola aipatu

Gana Dañobeitia, A., & Huegun Burgos, A. (2019). Pailazogintza soziohezitzailea: praktika pedagogiko komunitarioa. Tantak. Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Aldizkaria, 30(2). https://doi.org/10.1387/tantak.20459
Abstract 325 | PDF Downloads 505

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak