Esparru ez-formaleko iraunkortasun hezkuntzarako balialide-gune baten ebaluazioa: kasu-azterketa EAEn

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2020-03-07
Ane Arregi Otxotorena Sara Zubimendi Arsuaga Josu Sanz Alonso

Laburpena

Ingurumen Hezkuntza iraunkortasunaren alde jardungo duten indibiduoak eratzeko ezinbestekoa da. Horretan, hezkuntza ez formaleko baliabide eta zentroetara ikasleek egindako irteerak garrantzi handia dute. Irteerak ordea, ez dira ondo pasatzeko egonaldi hutsak izan behar, hau da, buruturiko jarduerek ikasketa bat bultzatu behar dute. Lan honetan, bi tailer aztertu dira Kutxa Ekogunearen Bigarren Hezkuntzarako prestakuntza-programaren barruan. Programa hori EAEko beste zentro batzuetan aurki dezakegun eskaintza zabalaren adierazgarria izan daiteke. Diagnosia honetan identifikaturiko ahulguneak eta indarguneak kontuan izanik, hobekuntza proposamen bat egin da, alde metodologiko eta pedagogiko ezberdinetan oinarrituz.

Nola aipatu

Arregi Otxotorena, A., Zubimendi Arsuaga, S., & Sanz Alonso, J. (2020). Esparru ez-formaleko iraunkortasun hezkuntzarako balialide-gune baten ebaluazioa: kasu-azterketa EAEn. Tantak. EHUko Hezkuntza Aldizkaria., 31(2). https://doi.org/10.1387/tantak.20911
Abstract 139 | PDF Downloads 173

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Atala
Artikuluak