22. Libk. 1. Zk. (1988)

Argitaratua: 1988-04-02

Zenbaki osoa

Artikuluak

In memoriam LUIS MICHELENA

Manuel Agud
Abstract 81 | PDF (Español) Downloads 89 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7953

Page 3-4

Argitaratzailearen txokoa. "Ekin eta Jarrai"

Joseba Andoni Lakarra
Abstract 89 | PDF Downloads 63 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7955

Page 5-6

Operatzaile isila euskarazko perpaus erlatiboetan

Beñat Oyharçabal
Abstract 134 | PDF Downloads 100 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7959

Page 93-97

Lécluse-ren Hiztegia: Euskalaritzaren Historiarako Lanabesak (II)

Joseba Andoni Lakarra, Blanka Urgell
Abstract 146 | PDF Downloads 2124 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7961

Page 99-211

Azterketa fonologikoaren inguruko gogoetak: FONEMA

Bernhard Hurch, Miren Lourdes Oñederra
Abstract 133 | PDF Downloads 381 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7963

Page 213-231

Defining the three binding domains of Basque

Georges Rebuschi
Abstract 137 | PDF (English) Downloads 153 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7965

Page 233-241

Orixeren mendeurrenean

Koldo Zuazo
Abstract 126 | PDF Downloads 106 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7967

Page 243-252

Materiales para un Diccionario Etimológico de la Lengua Vasca (I)

Manuel Agud, Antonio Tovar
Abstract 148 | PDF (Español) Downloads 1422 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7969

Page 253-312

Case assigment in Basque

José Ignacio Hualde
Abstract 150 | PDF (English) Downloads 1127 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7971

Page 313-330

Liburuen aipamenak

Introducción a la sintaxis transformativa, de Andrew Radford

Pello Salaburu
Abstract 120 | PDF (Español) Downloads 165 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7973

Page 331-334

STVDIA PALAEOHISPANICA, Veleia 2-3

Antonio Duplá
Abstract 100 | PDF (Español) Downloads 100 | DOI https://doi.org/10.1387/asju.7975

Page 334-337

Page 339-342