Kannabisaren terapiarako erabilera mugimenduaren asalduretan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 04-03-2014
Teresa Morera-Herreras Cristina Miguelez Asier Aristieta José Ángel Ruiz-Ortega Maria Torrecilla

Laburpena

Aurkitu ostean egin izan diren ikerkunzek agerian utzi dute endokannabinoideoek funtzio fisiologikoetan duten parte-hartzea. Hain zuzen ere, sistema honen osagaiak (estekatzaile endokannabinoideoak, hartzaileak, biosintesirako eta degradaziorako proteinak) badaude mugimendua kontrolatzen duten garuneko zirkuitu eta nukleoetan (gongoil basaletan) eta ondorioz, parte hartzen dute funtzio motorraren erregulazioan, batez ere dopaminaren maila modulatuz. Bestalde, gongoil basaletan sistema endokannabinoideoan aldaketak deskribatu dira seinale dopaminergikoa gutxitua dagoenean, Parkinsonen gaixotasunean gertatzen den bezala. Horregatik, lanabes berri bezala proposatu da mugimenduaren asaldurak tratatzeko sistema endokannabinoideoaren modulazioa. 

Abstract 117 | PDF Downloads 343

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Kannabinoideoak, Gongoil basalak, dopamina, Parkinsonen gaixotasuna

Atala
Ale Arrunta