Egileentzako informazioa

Aldizkari honetara lanik bidaltzeko asmorik? Egileentzako gidalerroak aztertzea gomendatzen dizugu. Lanak bidali ahal izateko, egileak saioa hasi behar dute eta 5 urratseko prozesua egin.