Deskodetutako arrainak: atzo, gaur eta bihar.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 09-12-2015
Oihane Diaz de Cerio Eider Bilbao

Laburpena

Nahiz eta genomak eta transkriptomak sekuentziatzeko metodo berriak garatu diren, ingurune urtarreko organismo askoren sekuentzia ez dugu ezagutzen oraindik. Teleosteoen kasuan, kladoaren dibertsitate handia kontuan harturik, ezagutzen ditugun arrainen %0.2aren genoma besterik ez da sekuentziatu edo sekuentziatze asmotan dago. Artikulu honen helburua, beraz, gaur egun teleosteoen sekuentzia genomikoei/transkriptomikoei buruz DNA-RNA datubaseetan dagoena laburbiltzea da, bai eta informazio honen jakintzak dakartzan onurak indartzea ere.

Abstract 268 | PDF Downloads 349

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

arrainak, sekuentziazioa, ingelesezko next generation sequencing (NGS), genoma, transkriptoma, ingelesezko digital gene expression (DGE)

Atala
Ale Arrunta