Larre atlantiarretako landareen sustraien atributuak (traits): lurzoruko ur-edukiaren eta mikrobiotaren eragina

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 30-05-2023
Izaro Zelaia Arantza Aldezabal

Laburpena

Etorkizunean lehorteak intentsitatean eta iraupenean emendatzea espero da, prezipitazioen murrizpenaren eta tenperaturen igoeraren ondorioz. Horrek mundu osoko laborantzen ekoizpen eta produktibitatean galera handiak ekar ditzake. Horregatik, premiazkoa da landare-espezieen lehortearekiko erantzuna ikertzea. Esperimentu honetan larre atlantiarreko sei landare-espeziek lehortearen aurrean duten erantzuna aztertu da, mikroorganismoen presentzian eta ausentzian, sustraien atributu (traits) morfologikoei erreparatuz. Horretarako, zorizko blokekako partzela zatituan oinarritutako diseinua martxan jarri zen negutegian, non 5 bloketako landareak ur-edukiaren %30eko kapazitatean mantendu ziren (lehortea simulatuz) eta beste 5 bloketakoak, aldiz, %70ekoan (baldintza normalak simulatuz). Horretaz gain, bloke bakoitzean espezie bereko bi ale lorontzi banatan jarri ziren, bati mikroorganismoen inokulua gehituz eta besteari ez. Esperimentuaren hipotesi nagusietako bat izan da lehorte-estresaren aurrean landareek baliabideak kontserbatzeko ala eskuratzeko estrategiak gara ditzaketela, sustrai-atributuak aldatzearen bidez. Bigarren hipotesia lurzoruko ur-edukia eta mikroorganismoen efektua zein erantzuna elkarren menpekoak direla izan da. Emaitzek adierazitakoaren arabera, esperimentu honetan ez dira bi hipotesiak bete. Alde batetik, lurzoruko ur-eduki murriztuaren eragina sustrai-atributuen eta espezieen menpekoa izan da, eta horiek kontuan hartuta, landareek jarraitu duten estrategia identifikatu da. Beste aldetik, lurzoruko ur-eskuragarritasun murriztuak ez du mikroorganismoetan eraginik eduki. Horretaz gainera, landare-espezie bakoitzean mikroorganismoek eduki duten efektua positiboa edo negatiboa izan den aztertu da. Horregatik guztiagatik, ondorioztatu da %30eko ur-edukia ez dela nahikoa izan lehorte-estresa simulatzeko. Beraz, hurrengo esperimentuetan proposatzen da  lurzoruan % 10-20ko ur-edukia ezartzea, ureztatu gabe egun gehiago mantentzea, eta negutegian ingurune-baldintza ez-optimoak ezartzea.

Abstract 69 | PDF Downloads 45

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

lehorte-baldintzak, mikroorganismoak, sustrai-biomasa, sustrai-diametroa, sustrai-ehunen dentsitatea, sustrai-luzera espezifikoa, zati aereo/sustrai ratioa.

Atala
Ale Arrunta