Desparekotasun globala, energiaren kontsumoa eta CO2 emisioak ekonofisikaren ikuspuntutik

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 07-03-2024
Oihane Saez-Murgiondo Hegoi Manzano Josu Martinez-Perdiguero

Laburpena

Desparekotasun globalaren, energia-kontsumoaren eta CO$_2$ emisioen arteko harremana aztertu dugu ekonofisikaren ikuspegitik. Herrialde aberatsenek energia gehiago kontsumitzeko eta karbono gehiago isurtzeko joera dute; herrialde txiroenek, berriz, energia eskuratzeko aukera mugatua dute eta klima-aldaketaren ondorio negatiboen zama nagusia jasaten dute. Hau dela eta, energia-kontsumoa eta CO$_2$ emisioak desparekotasunaren adierazle gisa erabil daitezke. Azken 30 urteetako desparekotasun maila jaisteaz gain, sisteman oreka termodinamikoranzko erlaxazio asintotiko bat ikusten dugu, 0.5eko Gini koefizientearen baliorantz. Prozesu horretaz gain, analisian argi ikusten da COVID-19 pandemiaren eragina: perturbazio bat ageri baita desparekotasunean. Faktore ekonomiko, sozial, politiko edo teknologikoek bultzatzen dute dinamika, baina, gure ustez, ekonofisikak eskaintzen duen analisiak emaitza onak ematen ditu; ekarpen guztiak batuz, egoera globalaren ikuspegi berri bat sortzen baitu.

Abstract 54 | PDF Downloads 16

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

ekonofisika, Boltzmann-Gibbs distribuzioa, Gini koefizientea, desparekotasuna

Atala
Ale Arrunta