Larrialdiak konpontzeko informazio teknologietan oinarritzen diren talde-entrenamendurako sistemak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 19-07-2011
José M. Maseda García Asier Mediavilla Intxausti José Luis Izkara Martínez

Laburpena

Egoera konplexuak kudeatzeko arduradunek (larrialdi-egoerak tratatzen dituztenak adibidez), prestakuntza berezia behar dute, bakarkako eta taldeko prestakuntza barne. Azken hori taldeko entrenamenduarekin amaitzen da, normalean prozeduren egokitasuna egiaztatzen den simulakroa burutuz. Prozedurak zuzen gauza daitezen behar-beharrezkoa da aldez aurretiko prestakuntza eta parte hartzen duten gizabanako, talde eta erakundeen koordinazio-maila altua, prozesu osoa aurrera egokiro irten dadin. Nolanahi ere simulakroek hainbat murriztapen eta eragozpen dakartzate eta, ondorioz, ez dira behar bezain maiz egiten. Arazo hauen artean ondokoak aipatuko ditugu: kostu handia eta ohiko lana aldatu beharra, erakunde aldetiko zailtasunak eta errealitatea mugatuta erreproduzitzea.

Zailtasun horiek gainditzeko asmoz, ETOILE proiektua sortu zen. Helburua da larrialdietako arduradunen entrenamendu-saioen kalitatea, maiztasuna eta eraginkortasuna handitzea, baita prozeduren moldagarritasuna hobetzea ere. Entrenamendu-saioaren kostua ere murriztu egiten da. Hori lortzeko taldeko prestakuntzarako ingurune sakabanatu egokiaz hornitzen dira taldekideak. Ingurune horretan Informazio eta Ezagutza Teknologiak integratzen dira erreminta-multzo batean, esate baterako Errealitate Birtuala, Adimendun Agenteak eta Konpartituriko Adimen Ereduak. Sistema hori erabiltzea ohiko talde-ariketa praktikoen osagarri izango da.

Proiektuaren parte bezala ebaluazio-plana ere garatu da, sortutako erreminta eta aplikazioen onarpen maila egiaztatzeko.

Abstract 103 | PDF Downloads 113

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Adimendun Agenteak, Errealitate Birtuala, Laguntzailea, Ingurune Sa- kabanatua, Talde-prestakuntza, Konpartituriko Adimen Ereduak

Atala
Ale Arrunta