Nominalizazioa itzulpen teknikoan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 19-07-2011
Julio Garcia

Laburpena

Ezin uka ugari eta handiak direla gaztelaniaren interferentziak euskararen sintaxian eta lexikoan. Hizkuntza baten eta bestearen ezaugarri eta bereizgarriak ondo ez jakiteagatik, egitura bihurri, badaezpadako edo ulergaitzak sortzen dira hizkuntza batetik (gaztelaniatik) bestera (euskarara) bihurtzean. Artikulu honetan, era xume eta lauan, erdal nominalizazioa euskaratzean maizenik egin ohi diren okerrak edo erabilera makurrak jorratuko ditugu. Azalduko dugu zer den nominalizazioa, nola sortzen den nominalizazioa hizkuntza batean eta bestean, zer bereizgarri ageri ditu euskarazko nominalizazioak gaztelaniazkoaren aldean, zer akats etorri ohi diren bereizgarri horiek kontuan ez hartzetik eta, azkenik, zein beste egituraz balia gaitezkeen erdal nominalizazioa euskaratzeko.

Abstract 98 | PDF Downloads 320

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Nominalizazioa, itzulpen teknikoa

Atala
Ale Arrunta