Hurrenkera euskara tekniko-zientifikoan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 27-11-2012
Igone Zabala

Laburpena

Edozein esparrutan bezala, esparru tekniko-zientifikoetan ere berezibiziko garrantzia du osagaien hurrenkerak testu egokiak lortzeko. Hain zuzen ere, osagaiak antolatzeko orduan lagungarriak izan daitezkeen zenbait ideia eskaini nahi ditugu lantxo honetan. Edonola, hitz-hurrenkerari buruz egin ohi diren lanetatik urrunduko gara neurri batean behintzat, perpausen osagaien ordenaz ez ezik, izen-sintagmen barruko ordenaz ere arituko baikara eta gainera, bi esparru horietan hitz-hurrenkeraren eraginkortasunaren inguruan egingo ditugun hausnarketak bi esparruak alderatuz egingo baititugu.Gaia oso korapilatsua da eta lan xume honen helburua ez da inola ere agortzea, euskara teknikoaren erabiltzaileei testuak idazteko orduan lagungarriak gerta dakizkiekeen zenbait irizpide eskaintzea baizik. Ideiak modu errazean azaltzen saiatu gara baina gai honetan, bizitzako gehienetan bezala, zaila da gezurrik esan gabe arazoak eta irtenbideak erraz azaltzea. Hortaz, pazientzia apur bat eskatu behar diogu irakurleari, lan honetatik ondorio baliagarririk aterako badu.
Abstract 110 | PDF Downloads 168

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Hurrenkera, Euskara tekniko-zientifikoa

Atala
Ale Arrunta