Itzulpengintzaren errepresentazioa azken 60 urteotako euskal literaturaren historiografietan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Argitaratua 2021-03-04
Miren Ibarluzea Santisteban

Laburpena

Itzulpen ikasketa soziologikoei jarraikiz, lan honetan aztergai da itzulpenaren ikuspegia literatur historiari buruzko lanetan. Hain zuzen ere, 1961-2016 bitarteko euskal literaturaren hamaika historiografiatan itzulpengintzak izandako errepresentazioari erreparatzen zaio: lehenbizi, azterketarako gakoak azaltzen dira; ondoren, historiografiak kokatzen dira eta itzulpenari buruzko diskurtsoa aztertzen da historiografiaz historiografia; eta, azkenik, ondorio gisa, diskurtso horien bilakabidearen deskripzioa egiten da.

Nola aipatu

Ibarluzea Santisteban, Miren. 2021. «Itzulpengintzaren Errepresentazioa Azken 60 Urteotako Euskal Literaturaren Historiografietan». Anuario Del Seminario De Filología Vasca "Julio De Urquijo" 53 (1/2):39-82. https://doi.org/10.1387/asju.22411.
Abstract 190 | PDF Downloads 167

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

References
Aulestia, Gorka. 1998. Precis d’histoire litteraire basque (1545-1950) (Jean-Baptiste Orpustan). Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigacion vasca 8. 223-224.
Bush, Peter. 2001. Literary translation practices. In Mona Baker (arg.), Routledge encyclopedia of translation studies, 127-130. Londres & New York: Routledge.
Casenave, Jon. 2010. Euskal Literaturaren historia. Eredu berrituaren aurkezpen historiografikoa. Euskera 55-2. 802-821.
Casenave, Jon. 2012, Euskal literaturaren historiaren historia. Donostia: Utriusque Vasconiae.
D’Hulst, Lieven. 1995. Pour une historiographie des theories de la traduction: questions de methode. TTR: traduction, terminologie, redaction 8(1). 13-33.
Etxaniz, Xabier. 2010. Euskal literaturaren historia; begirada berriaz. Euskera 55(2). 823-839.
Ibarluzea, Miren. 2017. Euskal literatur itzulpengintza garaikidea: egituratzen ari den barne-eremua. Euskera 62(2). 343-373.
Ibarluzea, Miren. 2019. Itzulpenaren soziologia itzulpen-ikasketetan: Euskal itzulpengintzaren historia aztertzeko ildoak. Uztaro 108. 53-76.
Krajewska, Dorota, Eneko Zuloaga & Borja Ariztimuno (arg.), Fontes Linguae Vasconum 50 urte. Ekarpen berriak euskararen ikerketari, 467-484. Irunea: Nafarroako Gobernua.
Lambert, Jose. 2001. Literary translation, research issues. In Mona Baker (arg.), Routledge encyclopedia of translation studies, 130-133. Londres & New York: Routledge.
Lasagabaster, Jesus Maria. 2007. Sobre la historia de la literatura vasca: diagnostico y perspectivas. ASJU 41(1). 237-248.
Lasagabaster, Jesus Maria. 2010. Euskal literaturaren historia eta historiografia. Euskera 55(2). 761-765.
Lopez Gaseni, Jose Manuel. 2010. Genero periferikoen agerpena euskal literaturaren historietan. Euskera 55(2). 841-852.
Olaziregi. Mari Jose. 2020. Hausnarketa zenbait euskal literatura-ikerketez. In Ekaitz Santazilia,
Pym, Anthony. 1998. Method in translation history. Manchester: St Jerome Publishing.
Rubio Tobar, Joaquin. 2013. Literatura, historia y traduccion. Madril: Ediciones de La Discreta.
Toledo, Ana Maria. 2010. Euskal literaturaren sistema: historia baterako aukera-irizpideak. Euskera 55(2). 767-800.
Woodsworth, Judith. 1998. History of translation. In Mona Baker (arg.), Routledge encyclopedia of translation studies (1st edition), 100-105. Londres: Routledge.

Aldekoa, Inaki. 2008. Euskal Literaturaren Historia. Donostia: Erein.
Gabilondo, Joseba. 2016. Before Babel. A History of Basque Literatures. Estatu Batuak: Barbaroak.
Juaristi, Jon. 1987. Literatura vasca. Madril: Taurus.
Kortazar, Jon. 1997. Euskal Literaturaren historia txikia. Donostia: Erein.
Mitxelena, Luis. 2011. Historia de la literatura vasca. In Joseba A. Lakarra & Inigo Ruiz (arg.), Luis Michelena. Obras completas. XIII. Historia de la literatura vasca. Literatura vasca del siglo xx, 81-205. Donostia & Gasteiz: «Julio Urkixo» Euskal Filologi Mintegia, Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU.
Mujika, Luis Mari. 1979. Historia de la literatura euskerika. Donostia: Luis Aramburu.
Olaziregi, Mari Jose (arg.), 2012. Basque Literary History. Reno: University of Nevada.
Orpustan, Jean-Baptiste. 1996. Precis de litterature basque. Baigorri: Izpegi.
Sarasola, Ibon. 1976. Historia social de la literatura vasca. Bartzelona: Akal.
Urkizu, Patrizio. 2000. Historia de la literatura vasca. Madril: Uned.
Villasante, Luis. 1979. Historia de la literatura vasca. Onati: Editorial Aranzazu.
Atala
Artikuluak